r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Half miljard aan EU-geld voor banen

vrijdag 19 september 2014, 23:28
gewijzigd

DEN HAAG (ANP) - Nederland kan aan de slag met de plannen om de komende jaren de jeugdwerkloosheid terug te dringen en werkzoekenden die lastig aan de slag komen aan een baan te helpen. Het ministerie van Sociale Zaken meldde vrijdag dat de Europese Commissie zich kan vinden in de manier waarop het 507 miljoen euro Europees geld tot 2020 hiervoor wil inzetten.

Sociale Zaken wil het geld vooral gebruiken om de jeugdwerkloosheid te verminderen en om bijvoorbeeld mensen met een beperking en 55-plussers te helpen bij het zoeken of behouden van een baan. Ook is er geld om mensen langer en gezond aan het werk te houden.

De miljoenen kunnen worden gezien als een aanvulling op de Participatiewet waarmee het kabinet mensen met een arbeidshandicap aan het werk wil krijgen. Het geld gaat vooral naar de gemeenten, die herhaaldelijk hebben gevraagd om aandacht voor de financiële middelen.

,,De gemeenten staan voor grote uitdagingen als gevolg van de Participatiewet. Ik roep ze op om deze extra middelen daarbij optimaal in te zetten”, aldus staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Delen

Terug naar boven