r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

500 miljoen voor reïntegratie en duurzame inzetbaarheid

Met dank overgenomen van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), gepubliceerd op vrijdag 19 september 2014.

De Europese Commissie heeft ingestemd met het Nederlandse programma voor het Europees Sociaal Fonds tot 2020. In dit plan staat hoe Nederland de in totaal 507 miljoen euro aan ESF middelen gaat inzetten. Het geld wordt vooral gebruikt om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en voor de reïntegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 55-plussers, mensen zonder werk of uitkering, waaronder laagopgeleide vrouwen en gedetineerden. Daarnaast is een deel van het beschikbare Europese geld bestemd voor (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Met de instemming door de Europese Commissie komt ook het geld beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid. Dit kan worden ingezet om meer mensen langer en gezond aan het werk te houden.

De administratieve lasten voor het uitvoeren van het ESF-programma zijn waar mogelijk teruggedrongen. Op deze manier komt het geld gemakkelijker beschikbaar voor mensen waar het ESF-geld voor is bedoeld.

In 2014 worden verschillende aanvraagtijdvakken geopend voor subsidie. Zie voor praktische informatie www.agentschapszw.nl


Delen

Terug naar boven