r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Sociaal Fonds: meer dan 1 miljard euro om groei en werkgelegenheid in Nederland te stimuleren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 19 september 2014.
Europees Sociaal Fonds: meer dan 1 miljard euro om groei en werkgelegenheid in Nederland te stimuleren
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 september 2014

Europees Sociaal Fonds: meer dan 1 miljard euro om groei en werkgelegenheid in Nederland te stimuleren

De Europese Commissie is verheugd over de goedkeuring van het Nederlandse nationaal operationeel programma voor de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds voor de periode 2014-2020. In het programma, dat 1,014 miljard euro behelst (waarvan meer dan 500 miljoen euro uit de EU-begroting), worden prioriteiten en doelstellingen aangegeven met het oog op het versterken van de economische groei in alle regio's van Nederland en het bereiken van de Europa 2020-doelstellingen van slimme, duurzame en inclusieve groei.

Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, László Andor, merkte op: "Het verheugt me dat Nederland sociale uitsluiting bestrijdt door een groot deel van de ESF-middelen te benutten om de mensen die het op de arbeidsmarkt het moeilijkst hebben, een baan te helpen vinden."

Op 22 augustus 2014 heeft de Commissie de partnerschapsovereenkomst met Nederland voor het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen in dat land in de periode 2014-2020 goedgekeurd ( IP/14/941 ). Het ESF is goed voor 50 % van de totale financiering van het cohesiebeleid die aan Nederland is toegewezen.

De totale ESF-toewijzing zal volgens deze drie prioriteiten worden verstrekt:

  • Integratie via onderwijs en werkgelegenheid: meer dan 70 % van de totale begroting (720 miljoen euro) zal worden geïnvesteerd in de integratie van uitgesloten groepen op de arbeidsmarkt. De Nederlandse gemeenten, die het best geplaatst zijn om oplossingen op maat uit te werken, zullen vooral gebruikmaken van arbeidsintegratietrajecten, opleidingen en bijscholingen en individuele begeleiding.
  • Duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid: 200 miljoen euro zal worden geïnvesteerd om het verwachte tekort aan arbeidskrachten tegen te gaan door maatregelen te ondersteunen in verband met actief en gezond ouder worden voor werknemers en in verband met (re)organisatie van de werkomgeving en ‑omstandigheden om mensen langer aan het werk te houden.
  • Bijzondere ondersteuning voor de grootste vier steden in Nederland: in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zal 50 miljoen euro beschikbaar zijn voor lokale werkgelegenheidsinitiatieven om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen en in die gebieden de bestaande moeilijkheden in dat verband aan te pakken.

De aard van het ESF-programma voor de periode 2014-2020 verschilt sterk ten opzichte van de periode 2007-2013. Terwijl vroeger meer dan 50 % van de ESF-steun werd ingezet voor de opleiding en kwalificaties van werknemers, ligt de nadruk van het ESF in de periode 2014-2020 op de onderkant van de arbeidsmarkt: 71 % van de middelen wordt geïnvesteerd in maatregelen voor sociale integratie om personen aan de rand van de arbeidsmarkt een baan te helpen vinden.

Ook nieuw is de geïntegreerde aanpak met het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling voor gebieden met bijzondere behoeften in de grootste vier steden van Nederland.

Achtergrond

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is van cruciaal belang om investeringen van de lidstaten in menselijk kapitaal te ondersteunen en het concurrentievermogen van de Europese economie, die de crisis geleidelijk te boven komt, te versterken. Jaarlijks biedt het ESF ondersteuning aan meer dan 15 miljoen mensen door hen te helpen hun vaardigheden uit te breiden of zich te integreren op de arbeidsmarkt, door sociale uitsluiting en armoede te bestrijden en de efficiëntie van overheidsdiensten te verhogen.

In de periode 2014-2020 werd voor het eerst in de geschiedenis van het cohesiebeleid van de EU een minimumbudget van ten minste 23,1 % (op het niveau van de EU) van de financiering van het cohesiebeleid aan het ESF toegewezen - zie MEMO/14/84 .

Voor meer informatie

Website van het Europees Sociaal Fonds

Website van László Andor

Volg László Andor op Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie


Delen

Terug naar boven