r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Begroting Milieu 2015: gevolgen van klimaatverandering beperken

dinsdag 16 september 2014, 16:11

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet wil dat in 2023 16 procent van de energie uit duurzame bronnen komt. Doel is in 2050 een volledig duurzame energievoorziening te realiseren. Dat is nodig om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, aldus de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor 2015, die vandaag is aangeboden. Het kabinet streeft daarin naar schonere steden in een duurzaam Nederland. Gezondheid komt meer centraal te staan in het milieubeleid.

Maatregelen die in 2013 zijn afgesproken in de Klimaatagenda en het energie-akkoord met werkgevers en werknemers moeten worden uitgevoerd. De inzet is om tijdens de VN-klimaattop in Parijs, eind 2015, wereldwijde afspraken te maken over het tegengaan van klimaatverandering.

Het kabinet wil overheden, bedrijven en burgers betrekken bij het milieubeleid onder het motto: samen maken we Nederland duurzamer, gezonder en veiliger. Zo zijn er afspraken gemaakt tussen overheden en chemische bedrijven om de veiligheid te bevorderen. Het tegengaan van vervuiling bij de bron staat voorop, bijvoorbeeld door het bezit en gebruik van schone auto's te stimuleren. 

Bron: persbericht Ministerie van I&M; rijksbegroting

Terug naar boven