r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Hoeveelheid broeikasgassen gestegen tot recordhoogte

woensdag 10 september 2014, 11:59

DEN HAAG (PDC) - In 2013 is de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer flink gestegen. Dit wordt mede veroorzaakt door de toenemende concentraties kooldioxide. Dat meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

De atmosfeer bevatte in 2013 1,4 maal zoveel koolstofdioxide in vergelijking met het pre-industriële tijdperk van voor het jaar 1750. Daarnaast bevatte de atmosfeer 2,5 keer zoveel methaan en 1,2 keer zoveel lachgas. De toename van deze gassen heeft geleid tot extra opwarming van de aarde, doordat de zonnewarmte meer vast gehouden wordt.

Secretaris-generaal Michel Jarraud van WMO stelt dat er geen enkele twijfel over bestaat dat ons klimaat verandert en het weer steeds extremer wordt als gevolg van menselijk handelen.   

Bron: Volkskrant.nl

Terug naar boven