r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurocommissaris voor Betere regulering, interinstitutionele verhoudingen, duurzame ontwikkeling en fundamentele rechten (eerste vicevoorzitter)

Deze functie is nieuw in de Commissie-Juncker en wordt vervuld door één van de vicevoorzitters van de Commissie. De eurocommissaris is Frans Timmermans.

Inhoud

1.

Verantwoordelijkheden

Betere regulering & inter-institutionele verhoudingen

  • het toezicht op de kwaliteit van regelgeving en nieuwe voorstellen
  • het extra toetsen van nieuwe voorstellen aan de principes van subsidiariteit en proportionaliteit om ervoor zorgen dat er geen onnodige en te gedetailleerde regels worden opgesteld
  • doorvoeren van het Commissieprogramma "REFIT" dat als doel heeft waar mogelijk Europese regelgeving te schrappen of vereenvoudigen
  • het afstemmen van werkzaamheden tussen de Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers en het onderhouden van de relaties met alle overige Europese instellingen
  • het onderbrengen van uitvoerende en gedelegeerde maatregelen bij de juiste en politieke verantwoordelijke instanties

Fundamentele rechten

  • het coördineren van alle werkzaamheden binnen de Europese Commissie die raken aan rechtstatelijke principes
  • het toetsen van ieder wetgevend voorstel aan het Handvest van de Grondrechten
  • het onderhouden van relaties met het maatschappelijk middenveld en kerkelijke organisaties

Duurzame ontwikkeling

  • het toetsen van nieuwe wetgevingsvoorstellen op duurzaamheid

Deze eurocommissaris moet akkoord zijn met voorstellen van andere eurocommissarissen voordat het door de Commissie in zijn geheel kan worden besproken en het besluit kan worden goedgekeurd. In hoeverre dit de eurocommissaris een effectief veto geeft is bij het aantreden van de Commissie-Juncker waar de post voor het eerst bestaat niet geheel duidelijk.

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris is tevens vicevoorzitter van de Commissie en coördineert het team eurocommissarissen dat zich bezig houdt met justitie zaken. Het team bestaat verder uit:

Verder werkt deze eurocommissaris nauw samen met de eurocommissaris voor Begroting en administratie.

3.

Gerelateerde diensten

4.

Meer informatie

 

Terug naar boven