r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Meer bezwaren door nationale parlementen tegen regelgeving op Europees niveau

donderdag 14 augustus 2014, 12:09

DEN HAAG (PDC) - Nationale parlementen hebben in 2013 vaker dan in eerdere jaren bezwaar gemaakt tegen voorstellen van de Europese Commissie op basis van het subsidiariteitsbeginsel. Dat gaat over de vraag of een voorgestelde maatregel beter nationaal dan Europees geregeld kan worden. Als genoeg parlementen bezwaar maken krijgt de Commissie een zogenaamde gele of zelfs een oranje kaart.

Het totaal aantal opinies dat nationale parlementen gaven over Europese voorstellen bleef ongeveer gelijk. In 2013 werd er 621 keer opinie uitgebracht waarvan 88 op basis van het subsidiariteitsbeginsel. Via die laatste categorie maken nationale parlementen formeel bezwaar tegen een voorstel. Dat heeft tot één gele kaart geleid, over het voorstel voor een Europees openbaar ministerie. Drie andere voorstellen, over tabaksproducten, maritieme ruimtelijke ordening en havendiensten konden ook op de nodige bezwaren rekenen, maar dat was niet genoeg voor een gele kaart.

Opvallend is dat ruim de helft van de parlementen slechts vijf of minder opinies uitbrengt, en zelden of nooit op basis van subsidiariteit. Het Portugese parlement is verreweg het meest actief, en is in zijn eentje goed voor 192 opinies. Het Zweedse Rijksdag is koploper als het om bezwaar aantekenen gaat, 9 keer. De Nederlandse Eerste en Tweede Kamer waren goed voor 10 en respectievelijk 7 opinies (middenmoot) en 3 en respectievelijk 5 bezwaren (boven gemiddeld).

De relatie tussen de nationale parlementen en de EU blijft ook in 2013 baart de Commisie op één punt zorgen. Volgens de Commissie hebben de parlementen van de lidstaten weinig mogelijkheden om een rol te spelen in discussies over de nationale begrotingen en de begrotingsdiscipline die op het Europese niveau worden gevoerd.

Bron: EUmonitor.nl

Terug naar boven