r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

155 kleine ondernemingen ontvangen financiële steun in eerste ronde van subsidies uit mkb-instrument van EU

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 24 juli 2014.
155 kleine ondernemingen ontvangen financiële steun in eerste ronde van subsidies uit mkb-instrument van EU
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 24 juli 2014

155 kleine ondernemingen ontvangen financiële steun in eerste ronde van subsidies uit mkb-instrument van EU

De Europese Commissie maakt vandaag de eerste resultaten bekend van haar nieuwe instrument voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Dit instrument, waarvoor 3 miljard EUR is uitgetrokken, is in het kader van Horizon 2020 geïntroduceerd om innovatieve kleine ondernemingen te helpen hun ideeën uit het laboratorium op de markt te brengen. In totaal zullen 155 kleine en middelgrote ondernemingen uit 21 landen (lidstaten van de EU of met Horizon 2020 geassocieerde landen) elk 50 000 EUR ontvangen voor de financiering van haalbaarheidsstudies om hun innovatiestrategie te ontwikkelen. Daarnaast kunnen die ondernemingen tot drie dagen bedrijfscoaching ontvangen.

Het Spaanse mkb deed het met 39 geselecteerde voorstellen bijzonder goed in de eerste ronde, op de voet gevolgd door het mkb uit het Verenigd Koninkrijk en Italië. In totaal zijn 2 666 aanvragen voor de eerste subsidies binnengekomen. De geselecteerde ondernemingen worden in augustus formeel in kennis gesteld door het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen ( Easme ), dat het programma beheert.

Máire Geoghegan-Quinn, Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, zei hierover: "De reacties op het nieuwe mkb-instrument zijn bemoedigend. Er is duidelijk vraag naar dit soort steun. We hopen dat veel van de gefinancierde bedrijfsplannen zich ontwikkelen tot echte producten en diensten, en aldus groei en banen voor onze economieën genereren. Wat wij willen, is dat de kampioenen van de innovatie groeien!”

Het mkb-instrument neemt een cruciale plaats in waar het gaat om financiële steun voor kleine ondernemingen uit Horizon 2020. Uit dit instrument, waarvoor ongeveer 3 miljard EUR is uitgetrokken voor een periode van zeven jaar, kunnen snel en eenvoudig subsidies voor haalbaarheidsstudies voor bedrijfsinnovatie (fase 1) en demonstratieprojecten (fase 2) worden verleend. Daarnaast kunnen investeringsrijpe concepten profiteren van adviesdiensten voor bedrijfsontwikkeling en andere ondersteunende diensten (fase 3).

Via het mkb-instrument wil de Europese Unie de meest innovatieve kleine ondernemingen met een sterk groeipotentieel financieren. De aanvraagprocedure is eenvoudig, maar alleen de allerbeste projecten kunnen financiële steun verwachten. Welke thema's voor subsidie in aanmerking komen, valt op te maken uit het Horizon 2020-werkprogramma over "Innovatie in het mkb".

De aanvragen kunnen op elk gewenst tijdstip worden ingediend, maar worden slechts vier maal per jaar beoordeeld. De vandaag bekendgemaakte resultaten hebben betrekking op aanvragen die vóór of op 18 juni 2014 zijn ontvangen, de uiterste termijn voor fase 1-subsidies. De volgende deadlines voor de beoordeling zijn 24 september 2014 voor fase 1 en 9 oktober 2014 voor fase 2.

Naar verwachting zullen ongeveer 645 projecten (in het kader van fase 1 en fase 2) in 2014 financiële steun ontvangen, oplopend tot 670 in 2015.

 
155 kleine ondernemingen ontvangen financiële steun in eerste ronde van subsidies uit mkb-instrument van EU
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Meer informatie

Mkb-instrument

Twitter @H2020SME

Infografiek — Het mkb-instrument van Horizon 2020 in een notendop

Aanvraag voor financiële steun in het kader van het mkb-instrument

Achtergrond

Met een budget van bijna 80 miljard EUR voor een periode van zeven jaar is Horizon 2020 het grootste EU-programma voor onderzoek en innovatie ooit; het voorziet in een recordbedrag aan financiële steun voor het mkb. Naar verwachting zal ten minste 20 procent oftewel bijna 9 miljard EUR uit de Horizon 2020-pijlers "Leidende positie op het gebied van industriële technologieën" en "Maatschappelijke uitdagingen" in de vorm van subsidies rechtstreeks naar kleine en middelgrote ondernemingen vloeien, onder meer via het mkb-instrument. Daarnaast slaan de Europese Commissie en de Europese Investeringsbankgroep de handen ineen om banken en andere financiële intermediairs ertoe aan te zetten via "InnovFin - EU-financiering voor innovatoren" leningen of eigen vermogen aan innovatiegerichte ondernemingen te verstrekken (zie IP/14/670 ). Andere ondernemingen kunnen via Cosme toegang krijgen tot financiering (zie IP/14/851 ).


Delen

Terug naar boven