r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie: 30 procent energie-efficiëntie in 2030

donderdag 24 juli 2014, 9:30

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie wil meer energie besparen dan eerder afgesproken. In een verklaring over energie-efficiëntie die Eurocommissaris voor energie Oettinger gisteren presenteerde, staat dat hij in 2030 een CO2-reductie wil behalen van 40 procent ten opzichte van 1990. Hiervoor zou een efficiëntie-doelstelling van 25 procent genoeg zijn, maar Oettinger mikt op 30 procent.

Een belangrijke reden voor dit streven is de grote Europese afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, vaak afkomstig uit instabiele gebieden. Bijvoorbeeld gas uit Rusland dat via Oekraïne naar Europa komt en olie uit het Midden-Oosten. Iedere procent energie die Europa bespaart, betekent 2,6 procent minder gas dat geïmporteerd moet worden. De EU geeft iedere dag meer dan een miljard euro uit aan import van energie. Door het verbruik verder terug te dringen, hoeft ook minder energie te worden geïmporteerd. Het geld dat hiermee bespaard wordt, kan weer voor andere zaken worden aangewend, zoals innovatie. 

Oettinger verwacht dat het streven naar energiebesparing nieuwe kansen biedt voor Europese industrie. Wanneer de Europese industrie energiezuiniger productiemethodes en energiebesparende producten ontwikkelt, kunnen deze wellicht ook geëxporteerd worden. Hetzelfde geldt voor innovaties op het gebied van isolatie of apparaten die zuinig omspringen met stroom. Het BNP van de EU is tussen 1995 en 2013 met 34 procent gegroeid, terwijl het energieverbruik ongeveer gelijk bleef. Dit toont aan dat economische groei niet gepaard hoeft te gaan met hoger energieverbruik.

De Europese Raad beslist in oktober 2014 over het 2030 Raamwerk voor Klimaat en Energie, waar de energie-efficiëntie richtlijn onder valt. Er wordt dan ook besloten over de hoogte van de doelstelling en of het een bindende richtlijn wordt.  

Bron: EnergieOverheid, 24 juli 2014

Delen

Terug naar boven