r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Cultureel erfgoed kan profiteren van meer Europese steun

dinsdag 22 juli 2014, 12:51

DEN HAAG (PDC) - Instellingen die zich inzetten voor het behoud van cultureel erfgoed zouden de mogelijkheden van EU-steunprogramma's beter kunnen benutten. Dit staat in een rapport van de Europese Commissie dat op 22 juli 2014 is uitgebracht.  

In het rapport, genaamd 'Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe', wordt geconstateerd dat de cultureel-erfgoedsector te kampen heeft met bezuinigingen en dalende deelname aan traditionele culturele activiteiten. Verder is sprake van een meer gevarieerd publiek als gevolg van urbanisatie, globalisatie en technologische verandering. Het rapport benadrukt ook de mogelijkheden van nauwere internationale samenwerking voor lidstaten en belanghebbenden. Er wordt opgeroepen tot het uitwisselen van ideeën en 'best practices' binnen de EU.

De sector cultureel erfgoed profiteert momenteel al van aanzienlijke Europese financiële steun. Verwacht wordt dat de sector kan profiteren van nog hogere EU investeringen in 2014-2020, o.a. via de Europese structuurfondsen en de subsidieprogramma's 'Horizon 2020' en 'Creatief Europa'. Androulla Vassiliou, Europees Commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, zei in een reactie op het rapport verheugd te zijn dat de sector gebruik kan maken van meer Europese steun de komende zeven jaar.

Het rapport van de Commissie is bedoeld om lidstaten en belangengroepen optimaal te laten profiteren van de beschikbare financiële steun en om een meer geïntegreerde aanpak op Europees niveau te bereiken.

Bron: Europese Commissie

Delen

Terug naar boven