r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie bestemt 100 miljoen euro voor Sneltraject voor innovatie en vijf innovatieprijzen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 22 juli 2014.
Commissie bestemt 100 miljoen euro voor Sneltraject voor innovatie en vijf innovatieprijzen
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 22 juli 2014

Commissie bestemt 100 miljoen euro voor Sneltraject voor innovatie en vijf innovatieprijzen

De Europese Commissie geeft vandaag meer details over een nieuwe proefactie voor het Sneltraject voor innovatie ( Fast Track to Innovation - FTI) ter waarde van 100 miljoen euro en over vijf innovatieprijzen in het kader van Horizon 2020 , het programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie, dat over een budget van 80 miljard euro beschikt. FTI moet de Europese economie ondersteunen door subsidies te verstrekken aan innovatieve ondernemingen en organisaties, om deze een extra zetje te geven om goede ideeën op de markt te brengen. De prijzen zijn een beloning voor technologische doorbraken met een grote maatschappelijke waarde. De initiatieven onderstrepen de wil om innovatie in Europa te ondersteunen als onderdeel van het eerste tweejarige werkprogramma van Horizon 2020. In de aankondiging van vandaag is ook de 7 miljard euro voor oproepen in 2015 bevestigd en wordt een tijdschema gegeven voor de aanvragen ( MEMO/14/492 ).

Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Geoghegan-Quinn: " Er is op de eerste oproepen voor Horizon 2020 enorm veel respons gekomen, er zijn al meer dan 17 000 voorstellen ingediend. Ik ben onder de indruk van duidelijk groeiende belangstelling van het bedrijfsleven, vooral van kleine ondernemingen. Vandaag geven we het startschot voor de oproepen van 2015 en ik heb er het volste vertrouwen in dat daarvoor even veel belangstelling zal zijn. Het Sneltraject voor innovatie en de nieuwe prijzen zullen vernieuwers uit de gehele EU zelfs nog meer kansen bieden om aan bod te komen. Met deze maatregelen dragen we ook bij tot het concurrentievermogen van Europa en creëren we groei en banen."

Vanaf januari 2015 kunnen aanvragen worden ingediend voor het Sneltraject voor innovatie. Daarmee wordt ondersteuning geboden aan kleine verenigingen van drie tot vijf organisaties met een sterke ondernemingsparticipatie, om veelbelovende ideeën het laatste zetje te geven voordat zij de markt op gaan. Het programma staat open voor ideeën uit alle technologische sectoren of toepassingsgebieden, en voor alle juridische entiteiten die in de EU of in een met Horizon 2020 geassocieerd land zijn gevestigd.

De wedstrijden voor de vijf innovatieprijzen gaan eind 2014 en begin 2015 van start. De prijzen, waarvoor in 2015 zo'n 6 miljoen euro wordt uitgetrokken, worden uitgereikt op drie verschillende thematische onderzoeksgebieden: gezondheid ("Reduction of the Use of Antibiotics Prize", "Food-Scanner Prize"), milieu ("Reduction of Air Pollution Prize") en ICT ("Collaborative Sharing of Spectrum", "Optical Transmission Prize").

In het bijgewerkte werkprogramma dat vandaag werd goedgekeurd staan details voor de oproep tot het indienen van voorstellen voor 2015, die in december vorig jaar was aangekondigd, en de uiterste termijnen om voorstellen in te dienen (zie IP/13/1232 ). Alle financieringsmogelijkheden van Horizon 2020 zijn te vinden op het portaal voor deelnemers .

Respons op eerste oproepen van Horizon 2020

De respons op de eerste oproepen van Horizon 2020 die in december waren aangekondigd was overweldigend; eind juni waren er al meer dan 17 000 voorstellen ingediend, en werd er negenmaal de beschikbare financiering aangevraagd. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van het vorige 7e kaderprogramma en de concurrentie is veel sterker. Er is een duidelijke stijging bij de aanvragen uit het bedrijfsleven: de aanvragen van ondernemingen voor de Horizon-pijlers "industrieel leiderschap" en "maatschappelijke uitdagingen" vertegenwoordigen 44 procent van het totaal terwijl dat slechts 30 procent was bij gelijkaardige gebieden van KP7. Met name de deelname van kmo's is sterk: zij waren goed voor 5 500 aanvragen naar aanleiding van de Horizon-oproepen voor het stimuleren van leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën en bijna 2 700 aanvragen voor financiering uit het nieuwe kmo-instrument dat over een budget van 3 miljard euro beschikt.

Achtergrond

Horizon 2020 is het grootste kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie ooit, met een zevenjarig budget van bijna 80 miljard euro. Het grootste deel van de EU-onderzoeksfinanciering wordt toegekend op basis van vergelijkende oproepen tot het indienen van nieuwe voorstellen, maar het budget voor Horizon omvat ook financiering voor het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek , de interne wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie; het Europees Instituut voor innovatie en technologie en onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van het Euratom-Verdrag . Er worden tevens afzonderlijke oproepen gepubliceerd in het kader van specifieke partnerschappen met het bedrijfsleven en met lidstaten (zie IP/13/668 en IP/14/796 ). Het totale EU-budget voor onderzoek voor deze onderdelen en administratieve kosten zal in 2015 ongeveer 9,9 miljard euro bedragen.

Meer informatie

MEMO/13/1085 : Horizon 2020 - het nieuwe programma van de EU voor onderzoek en innovatie

Website van Horizon 2020:

Portaal voor deelnemers


Terug naar boven