r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Nieuw verslag over de stand van de telecommarkt in de EU

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 22 juli 2014.
Nieuw verslag over de stand van de telecommarkt in de EU
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 22 juli 2014

Nieuw verslag over de stand van de telecommarkt in de EU

#ConnectedContinent #broadband

De Europese Commissie heeft vandaag een verslag gepubliceerd over de telecommunicatiemarkt en -regelgeving in de EU. Het bestrijkt de periode 2012 - 2013.

De belangrijkste bevindingen van het verslag zijn:

de inkomsten van de sector zijn in 2013 opnieuw gedaald, maar de investeringen trekken weer aan;

het gebruik van de traditionele telefoniediensten loopt terug doordat internetdiensten (VoiP) fel aan populariteit winnen;

het dataverkeer groeit in snel tempo;

de mobiele spraak- en datatarieven liggen hoger in de EU dan in de VS, maar het mobiele gebruik is groter in de VS, wat resulteert in hogere gemiddelde inkomsten per gebruiker in de VS;

alleen Denemarken, Duitsland, Letland en Malta hebben de voor 2012 gestelde doelstelling inzake vergunning van specifieke spectrumbanden gehaald; 21 lidstaten haalden deze doelstelling uiteindelijk in 2013, maar de vertraging in de toewijzing van de 800 MHz-band heeft de uitrol van mobiel 4G in de EU aanzienlijk vertraagd;

de voor het verkrijgen van vergunningen om nieuwe netwerken uit te rollen benodigde tijd varieert van een paar dagen tot jaren, afhankelijk van de plaats in de EU waar het netwerk wordt aangelegd. De meeste autoriteiten staan het elektronisch indienen van aanvragen nog steeds niet toe.

Volgens vicevoorzitter van de Commissie @NeelieKroesEU "is een daadwerkelijke interne markt nog altijd veraf. We hebben minder administratieve rompslomp en meer consistente regelgeving nodig, zowel op nationaal als op EU-niveau, om die interne markt te bewerkstelligen. De snelle uitvoering van de richtlijn over de vermindering van de kosten voor breedband draagt hieraan bij, maar er moet nog meer gebeuren.”

Infrastructuur

Een andere vaststelling is dat de toegang tot passieve telecommunicatie-infrastructuur gefragmenteerd, complex en omslachtig is in een aantal lidstaten, zoals België, Bulgarije, Tsjechië, Frankrijk, Luxemburg, Malta en Polen.

Consumentenvraagstukken

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten wat de wholesalekosten voor nummeroverdraagbaarheid betreft, d.w.z. de kosten die aan een concurrent worden aangerekend om het nummer van een abonnee over te dragen.

Breedband

De meeste Europese landen hebben een breedbandplan opgesteld (behalve Griekenland, Roemenië en Cyprus, die bezig zijn er de laatste hand aan te leggen); de financiering van de nationale breedbandprojecten is erg verschillend (bv. uit overheidsmiddelen van het betrokken land in de vorm van staatssteun of uit de Structuurfondsen van de EU).

Achtergrond

Het verslag heeft betrekking op zeer uiteenlopende regelgevende aspecten: marktregulering, breedbandplannen en hun financiering, de nationale regelgevende autoriteiten, vergunningen, spectrumbeheer, doorgangs- en toegangsrechten tot passieve infrastructuur, toegang en interconnectie, consumentenaangelegenheden, universele dienstverlening en netneutraliteit. Deze aspecten worden behandeld in het licht van de marktontwikkelingen, de mededinging en de doelstellingen van de digitale agenda. Het verslag heeft betrekking op de periode van januari 2012 tot en met december 2013.

Nuttige links

Link to the report

Connected Continent website

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie Kroes op Twitter


Terug naar boven