r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Australië schaft als eerste land belasting op CO2-uitstoot af, China overweegt emissiehandel

vrijdag 18 juli 2014, 14:55

DEN HAAG (PDC) - De oppositie in het Australische parlement is geschokt: op voorstel van premier Tony Abbott schaft Australië als eerste land ter wereld de belasting op het broeikasgas CO2 af. De oppositie spreekt er schande van dat door 'milieuvandaal' Abbott Australië klimaatverandering stimuleert.

Australië stoot volgens de meest recente gegevens jaarlijks 400 miljoen ton CO2 uit. Daarmee staat Australië wereldwijd op de 15e plaats; maar per hoofd van de bevolking bezien is de uitstoot het hoogst van alle geïndustrialiseerde landen.

Jos Cozijnsen, expert in de handel in CO2-emissierechten, heeft ook wel enig begrip voor de beslissing. De grote industriële concurrentie uit landen als Indonesië en de Filippijnen zet Australië zwaar onder druk. Toch is de deur niet helemaal dichtgetrokken: Australië bestudeert de mogelijkheid om de handel in emissierechten naar EU-voorbeeld in te voeren.

Wat volgens Cozijnsen van veel groter belang is, is dat China overweegt tot emissiehandel over te gaan. Met een jaarlijkse uitstoot van 8700 miljoen ton ziet China zich genoodzaakt het energieverbruik een halt toe te roepen, wat een veel grotere impact zal hebben dan de maatregel die nu in Australië wordt genomen.

Bron: Trouw

Terug naar boven