r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 1 september 2014.

Europese Raad 30 augustus 2014

Europese Raad 30 augustus 2014
Bron: Raad van de Europese Unie, 2014

Op 30 augustus 2014 kwam de Europese Raad bijeen om te praten over de verdeling van Europese topfuncties. Tijdens de Europese top in juli 2014 lukte het namelijk niet om daarover een besluit te nemen.

Tijdens de top heeft de Europese Raad de Poolse premier Donald Tusk verkozen tot nieuwe voorzitter. De conservatief-liberaal Tusk is de eerste Oost-Europeaan die een Europese toppositie zal bekleden. Hij zal op 1 december Herman Van Rompuy opvolgen. De plaats van Catherine Ashton (Hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid) zal worden overgenomen door de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, de 41-jarige sociaaldemocrate Federica Mogherini. Mogherini treedt samen met de gehele nieuwe Commissie aan op 1 november.

Overige agendapunten

Na een ingelaste toespraak van de Oekraïense president Porosjenko, werd tijdens de top besloten met spoed nieuwe sancties tegen Rusland voor te bereiden. Dit in een poging om inmenging van Rusland in het conflict in Oost-Oekraïne te stoppen.

Verder sprak de Europese Raad zijn bezorgdheid uit over de situatie in het Midden-Oosten. Naast de zorgelijke ontwikkelingen in Libië, Syrië en Gaza was vooral Irak onderwerp van gesprek. Besloten werd over te gaan tot humanitaire hulp. Ook schaart de EU zich achter de beslissing van een aantal lidstaten om militair materieel te leveren om de opmars van IS-strijders het hoofd te bieden. De Raad heeft de lidstaten opgeroepen de sancties tegen IS uit te breiden.

Naar aanleiding van de actuele economische cijfers die duiden op een zwak economisch herstel, besloten de Europese leiders om op 7 oktober in een extra top in Italië bij elkaar te komen om zich te buigen over banen (met name voor jongeren), groei en investeringen. Voor de eurolanden zal er ook nog een aparte top komen.

Inhoud

1.

Nominatieprocedures voor de Europese topfuncties

Voorzitter van de Europese Raad

De Europese Raad kiest de vaste voorzitter van de Europese Raad met gekwalificeerde meerderheid. Deze mag op het moment van benoeming geen nationale politieke functie vervullen. De vaste voorzitter van de Europese Raad wordt benoemd voor een termijn van tweeënhalf jaar. De voorzitter van de Europese Raad mag één keer worden herkozen.

Herman van Rompuy werd voor de eerste keer gekozen in november 2009, en werd herkozen in maart 2012. Zijn huidige mandaat verloopt op 1 december 2014.

Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid

De Europese Raad benoemt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen en in overleg met de nieuwe Commissievoorzitter de Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid. Dat is een post binnen de Europese Commissie, maar de Hoge Vertegenwoordiger zit ook de Raad Buitenlandse Zaken voor, één van de raden van de Raad van Ministers. De Hoge Vertegenwoordiger wordt benoemd voor een termijn van vijf jaar. Er is geen limiet aan het aantal keer dat een persoon Hoge Vertegenwoordiger mag zijn.

De Europese regeringsleiders benoemden Catherine Ashton als Hoge Vertegenwoordiger in november 2009. Zij zal aftreden wanneer de termijn van de huidige Commissie afloopt op 31 oktober 2014.

Benoeming eurocommissarissen

Op de top is ook de verdeling van posten binnen de Europese Commissie ter sprake gekomen. Ieder land wilde een zo zwaar mogelijke post krijgen. De verdeling van portefeuilles is inzet van onderhandelingen tussen de lidstaten. Officieel stelt de nieuwe Commissievoorzitter Juncker de uiteindelijke Commissie samen. Hiertoe zal hij begin september met alle kandidaat-eurocommissarissen een sollicitatiegesprek hebben.

Juncker heeft zelf ook nog een aantal wensen. Een mogelijk struikelblok voor Juncker bleek het geringe aantal vrouwen dat is gekandideerd door de lidstaten. Juncker wil minstens negen vrouwen in de Commissie en voorafgaande aan de top kwam hij op vijf. Sommige fracties in het Europees Parlement hebben gedreigd om tegen de instelling van de nieuwe Commissie te stemmen als er niet genoeg vrouwen in zitten. De stelligheid van het dreigement verschilt per fractie.

2.

Meer informatie

Terug naar boven