r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ook vogels sterven door 'Bijengif'

donderdag 10 juli 2014, 11:52

DEN HAAG (PDC) - Het landbouwgif dat verantwoordelijk wordt gehouden voor de massale bijensterfte in de afgelopen jaren, blijkt ook de vogelstand aan te tasten. Het gaat om Imidacloprid, een gif tegen insecten. 

De sterfte betreft niet alleen vogelsoorten die insecten eten zoals zwaluwen en spreeuwen maar ook andere soorten. Biologen van de Radboud Universiteit en Sovon Vogelonderzoek hebben de relatie tussen het gif en vogelsterfte onderzocht.

Op plekken waar Imidacloprid meer dan 20 nanogram per liter in het oppervlaktewater voorkomt, nam het aantal vogels met ongeveer 3,5 procent af. In gebieden waar hogere concentraties werden gevonden, was de afname van de vogelstand nog sterker. Wat de exacte oorzaak van de sterfte onder vogels is, wordt nog onderzocht.

De Vogelbescherming wil dat de politiek ingrijpt. Het ministerie van Economische Zaken zegt in een reactie dat de resultaten van het onderzoek onmiddellijk zijn voorgelegd aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Bron: NOS.nl, 10-7-2014

Delen

Terug naar boven