r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese afwikkelingsraad (GAR)

Dit agentschap is belast met de uitvoering van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme binnen de Europese bankenunie. Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme moet ervoor zorgen dat als een bank in ernstige moeilijkheden komt te verkeren, zij efficiënt kan worden gesteund en geherstructureerd en/of ontmanteld, waarbij de kosten voor de belastingbetaler en de reële economie tot een minimum beperkt blijven.

Het Single Resolution Board (SRB) neemt besluiten over de afwikkeling en ziet toe op de uitvoering daarvan door de nationale afwikkelingsautoriteiten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een vijftal benoemde personen en vertegenwoordigers van nationale afwikkelingsautoriteiten. De Europese Centrale Bank en de Europese Commissie hebben ieder een waarnemer in het bestuur.

Operationeel

Dit agentschap is gestart op 1 januari 2015, maar pas vanaf 1 januari 2016 kon het agentschap alle bevoegdheden uitoefenen die haar in de oprichtingsdocumenten zijn toebedeeld.

In de praktijk

De Europese afwikkelingsraad kwam voor het eerst in actie in juni 2017. De raad was van mening dat de noodlijdende Spaanse bank Banco Popular waarschijnlijk zou omvallen en besloot samen met de Spaanse bankenwaakhond FROB dat een overname noodzakelijk was. Rivaal Banco Santander kon vervolgens de Banco Popular opkopen voor het symbolische bedrag van €1.

1.

Meer informatie

2.

Openstaande vacatures

sluitingsdatum titel en contract organisatie en plaats
31-12-2019 Case management assistant to the appeal panel
tijdelijk medewerker
Europese afwikkelingsraad (GAR) (Brussel)

Terug naar boven