r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Al 10.000 handtekeningen tegen Duits tolplan

dinsdag 8 juli 2014, 16:53

DEN HAAG (ANP) - Ruim 10.000 mensen hadden dinsdagmiddag de ANWB-petitie tegen de Duitse tolplannen getekend. De ANWB vindt de invoering van tol ,,onacceptabel'' omdat het haaks staat op het principe van het vrije verkeer van goederen en personen in de Europese Unie. Daarnaast is de tolheffing discriminerend voor buitenlanders omdat Duitse ingezetenen via hun belasting deels worden gecompenseerd voor de kosten van het vignet.

Duitsland is van plan om vanaf 2016 tol te gaan heffen voor buitenlanders op de snelwegen, provinciale en lokale wegen.

Het Duits-Nederlands samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel en premier Mark Rutte dinsdag opgeroepen om de tolplannen in ieder geval aan te passen voor de Nederlands-Duitse grensstrook. Het dagelijks grensverkeer zal er grote nadelige gevolgen van hebben. Nogal wat Nederlanders werken in Duitsland en moeten dus gaan betalen voor woon-werkverkeer. Datzelfde geldt voor de talloze Nederlanders die elke week in Duitsland boodschappen gaan doen en Nederlanders die reizen via vliegveld Weeze, net over de grens bij Nijmegen.

De Duitse Kamer van Koophandel is eveneens fel gekant tegen het tolplan, net als de verladers- en transportorganisaties EVO en TLN. Zij vrezen voor hogere administratieve lasten en scheve verhoudingen in de kosten van goederenvervoer tussen verschillende EU-lidstaten. Verkeersminister Melanie Schultz wil van eurocommissaris Siim Kallas weten of het plan in strijd is met het Europees recht.

De verwachting is dat een vignet per jaar gemiddeld 88 euro per auto gaat kosten.

Terug naar boven