r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie: driekwart afval moet hergebruikt worden

woensdag 2 juli 2014, 16:30
gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - Europa moet een kringloopeconomie worden, waarin recycling de norm is en de afvalberg drastisch wordt verminderd. In 2030 moet 70 procent van het huishoudelijk afval en 80 procent van het verpakkingsafval hergebruikt worden. Over 10 jaar al zou geen afval meer op stortplaatsen mogen komen dat gerecycled kan worden. Dat staat in voorstellen van de Europese Commissie die woensdag zijn gepresenteerd.

Het stimuleren van hergebruik van afval kan volgens de commissie in de hele EU 580.000 nieuwe banen opleveren, het concurrentievermogen vergroten en de vraag naar dure en schaarse grondstoffen doen afnemen.

,,Als wij willen concurreren, moeten we het maximum uit onze grondstoffen halen, en dat betekent recyclen in plaats van afval dumpen'', aldus Europees commissaris voor milieu Janez Potocnik. Een beter gebruik van grondstoffen kan de economische groei met 1 procent doen toenemen. Het Europese bedrijfsleven kan zo jaarlijks 600 miljard euro besparen, terwijl de uitstoot van broeikasgassen met 2 tot 4 procent afneemt.

Het voordeel voor de Nederlandse economie zou volgens de commissie 7,3 miljard euro per jaar zijn, en 54.000 banen opleveren.

De doelstellingen kunnen volgens de commissie worden bereikt door een combinatie van wettelijke voorschriften, vrijwillige initiatieven en stimuleringsmaatregelen.

Milieuorganisaties reageren kritisch op de voorstellen, die zij een stap in de goede richting maar onvoldoende noemen. Volgens Milieudefensie moeten er regels komen zodat producten langer meegaan. Ook moet er een statiegeld op elektronische producten komen. Friends of the Earth bekritiseert dat nauwelijks iets gedaan wordt om het beslag op water en land bij de industriële productie te verminderen. De maritieme milieuorganisatie Seas at Risk noemt de voorgestelde reductie van afval op zee met 30 procent in 2020 volstrekt onvoldoende. En de vervoersorganisatie EVO pleit weer voor beter gecoördineerde Europese regels voor het vervoer van afvalstoffen.

Terug naar boven