r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Klimaat: 44 miljoen euro beschikbaar in het kader van de eerste oproep voor klimaatactieprojecten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 18 juni 2014.
Klimaat: 44 miljoen euro beschikbaar in het kader van de eerste oproep voor klimaatactieprojecten
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 juni 2014

Klimaat: 44 miljoen euro beschikbaar in het kader van de eerste oproep voor klimaatactieprojecten

De Europese Commissie heeft vandaag de eerste oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd in het kader van het nieuwe financieringsprogramma voor klimaatactieprojecten. Binnen het subprogramma "LIFE-klimaatactie" is in 2014 44,26 miljoen euro beschikbaar om innovatieve antwoorden op de klimaatveranderingen in heel Europa te ontwikkelen en uit te voeren.

" Het nieuwe LIFE-programma voor klimaatactie stelt meer middelen dan ooit ter beschikking voor innovatieve klimaatprojecten in Europa. Dit zal bijdragen tot de ontwikkeling van de allernieuwste koolstofarme technologieën en de intensivering van de reeds bestaande klimaatoplossingen. Deze fondsen helpen de klimaatwetgeving en de beleidsdoeleinden van de Unie te verwezenlijken. De oproep tot het indienen van voorstellen van vandaag betreft proef- en demonstratieprojecten en projecten op basis van beste praktijken ", aldus Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaatactie.

Het subprogramma maakt deel uit van het EU-LIFE-programma 2014-2020, en hierin is de komende zeven jaar 864 miljoen euro voor klimaatactie voorzien. Verder biedt het ondersteuning voor betere communicatie over, verspreiding van en samenwerking inzake maatregelen betreffende de mitigatie van en de aanpassing aan de klimaatverandering.

Met het oog op de voorbereiding worden geïnteresseerde organisaties aangemoedigd zo spoedig mogelijk hun projectideeën te ontwikkelen, partnerschappen met belanghebbenden aan te gaan en op zoek te gaan naar aanvullende financiële ondersteuning. Transnationale projecten zijn met name welkom en grensoverschrijdende samenwerking is van essentieel belang om de EU-klimaatdoelstellingen zeker te stellen.

Aanvragen moeten uiterlijk 16 oktober 2014 worden ingediend. De volgende oproep tot het indienen van LIFE-voorstellen heeft betrekking op exploitatiesubsidies voor non-profitorganisaties die zich op Europees niveau met klimaat- en milieuvraagstukken bezig houden, en wordt in de herfst uitgebracht.

Achtergrond

LIFE is een EU-financieringsprogramma dat vanaf 1992 loopt en meer dan 4 000 projecten heeft medegefinancierd. Het EU-LIFE-programma voor milieu en klimaatactie 2014-2020 is in twee programmeringsperioden verdeeld: 2014-2017 en 2018-2020. Voor de eerste periode is een budget van 449,2 miljoen euro voor klimaatactie uitgetrokken, waarvan 44,26 miljoen euro beschikbaar is in het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen van 2014.

Deze financiering maakt deel uit van de ondersteuning voor klimaatactiviteiten op grond van de EU-begroting 2014-2020. LIFE-klimaatactie biedt verder de gelegenheid om meer projecten te financieren middels de hefboomwerking bij het aantrekken van particuliere financiering door middel van leningen en waarborgen via lokale banken.

Meer informatie

Details over de oproep tot het indienen van voorstellen

http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htm Life klimaatactie

LIFE homepage


Terug naar boven