r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Winnaars van de eerste Natura 2000-prijzen bekendgemaakt

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 22 mei 2014.
Winnaars van de eerste Natura 2000-prijzen bekendgemaakt
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 22 mei 2014

Winnaars van de eerste Natura 2000-prijzen bekendgemaakt

De winnaars van de eerste Natura 2000-prijzen zijn gisteren tijdens een plechtigheid in Brussel bekendgemaakt. De winnaars ontvingen hun prijs uit handen van Europees commissaris voor Milieu Janez Potočnik en leden van de jury.

Commissaris Potočnik feliciteerde alle winnaars met hun welverdiende prijs. " Dankzij de niet aflatende inspanningen van alle mensen die voor en op Natura 2000-sites actief zijn, groeit ons uitgebreide netwerk van beschermde gebieden steeds meer uit tot een echt succesverhaal van Europese samenwerking. Deze prijzen bekronen het prachtige werk dat overal in de EU wordt geleverd door beheerders van sites, overheidsinstanties, milieuorganisaties, vrijwilligers, land- en bosbouwers, jagers en vissers, wetenschappers, leerkrachten en nog zovele anderen. Dit is hun dag en hun succes is dubbel en dwars verdiend.”

Natura 2000 - een netwerk van meer dan 27 000 beschermde gebieden die samen goed zijn voor 18 % van het grondgebied van de EU en 4 % van de mariene gebieden - zet zich in voor de bescherming en de opwaardering van het natuurlijk erfgoed in Europa. De prijzen worden toegekend aan Natura 2000-sites die uitstekend worden beheerd en de waarde van het netwerk voor plaatselijke gemeenschappen en economieën illustreren. Door de grote verscheidenheid van activiteiten binnen het Natura 2000-netwerk wordt voor elk van de volgende vijf categorieën een prijs uitgereikt: milieubeheer, sociaal-economische voordelen, communicatie, verzoening van belangen/percepties en netwerken & grensoverschrijdende samenwerking.

... en de winnaars zijn ...

De prijs voor milieubeheer gaat naar een project dat tot doel heeft de keizersarend in Sakar (Bulgarije) te redden. Dankzij het werk van het projectteam en de samenwerking tussen natuurbeschermers en particuliere ondernemingen is de plaatselijke populatie van deze wereldwijd bedreigde soort op het nippertje voor uitsterven gered. Dankzij de samenwerking met energiebedrijven zijn gevaarlijke elektriciteitsleidingen geïsoleerd en bovengrondse kabels ondergronds aangelegd, zodat de keizersarenden niet langer het slachtoffer van elektrocutie worden.

De prijs voor sociaal-economische voordelen gaat naar een project in Sighișoara-Târnava Mare (Roemenië): het project illustreert op indrukwekkende wijze hoe Natura 2000 bijdraagt aan economische groei en duurzame levensomstandigheden op het platteland. Dankzij het project kunnen landbouwers beter in hun levensonderhoud voorzien: ze bewerken grond met een hoge natuurwaarde op duurzame wijze en beschermen tegelijkertijd een uniek landschap met een rijke biodiversiteit. Het project levert 2300 landbouwersgezinnen in de regio jaarlijks meer dan 2,5 miljoen euro op en vergelijkbare projecten worden nu ook in andere delen van Roemenië uitgevoerd.

De prijs voor communicatie gaat naar Raná-Hrádek in de Tsjechische Republiek. Het project bevordert de bescherming van droge graslanden in de regio Louny. Jaarlijks nemen in de maand mei 1000 mensen deel aan het "feest van de steppen" en dankzij een jaarlijkse kunstwedstrijd worden kinderen zich beter bewust van milieubeheer. Het project licht de EU-burgers voor over de waarde van het natuurlijk erfgoed.

De prijs voor de verzoening van belangen/percepties gaat naar een project in het vijvergebied van Midden-Limburg in België. Dankzij een innovatieve aanpak waarbij economie, ecologie en educatie met elkaar worden verzoend, werken landeigenaren, milieuorganisaties en overheidsinstanties - die vroeger met elkaar in conflict kwamen over milieubeheer - nu samen om de wetlands te beheren.

De prijs voor netwerken & grensoverschrijdende samenwerking gaat naar een netwerk voor technische samenwerking in Spanje. Dankzij het netwerk zijn kwaliteitsnormen voor beheer en een referentiewebsite over het Natura 2000-netwerk in Spanje ontwikkeld. Rebollar de Navalpotro in Guadalajara is een van de gebieden waar deze activiteiten met succes zijn uitgevoerd. Daaruit blijkt dat Natura 2000 niet alleen een netwerk van soorten en habitats is maar ook van mensen.

Achtergrond

Iedereen die rechtstreeks bij Natura 2000 betrokken is - bedrijven, overheden, ngo’s, vrijwilligers, landeigenaren, onderwijsinstellingen of individuele personen - kan voor deze prijzen worden voorgedragen. In het totaal werden 163 kanshebbers uit heel Europa voorgedragen. Een shortlist van 22 kanshebbers werd aan een deskundige jury voorgelegd, die voor elke categorie een winnaar heeft gekozen.

Gezien de belangstelling voor de prijs, de kwaliteit van de voorgedragen projecten en het belang van informatie over het fantastische milieubeheer in heel Europa wil de Europese Commissie de prijs voortaan jaarlijks uitreiken.

Nadere informatie:

Foto’s van de bekroonde sites kunnen hier worden gedownload:

Natura 2000 Awards press material .

Nadere informatie over de winnaars en de rol van Natura 2000-sites bij de bescherming van de biodiversiteit in Europa is te vinden op de website over de Natura 2000-prijs: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/

Meer informatie over de natuur in Europa is te vinden op: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

https://www.facebook.com/NatureInEurope


Delen

Terug naar boven