r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

'Parlementen moeten meer samenwerken in EU'

donderdag 15 mei 2014, 13:12
gewijzigd

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse parlement kan meer grip krijgen op de besluitvorming in de Europese Unie als het meer zou samenwerken met andere nationale parlementen en met het Europees Parlement. Die zijn namelijk vaak gelijktijdig met dezelfde onderwerpen bezig. Door elkaar in een vroeg stadium te informeren, bijeenkomsten te organiseren en op belangrijke thema's samen op te trekken, kunnen de volksvertegenwoordigers van de 28 lidstaten meer invloed uitoefenen op het beleid vanuit Brussel.

De manier waarop de parlementen hun contact en samenwerking kunnen verstevigen, staat in een rapport dat VVD-Tweede Kamerlid René Leegte heeft opgesteld en donderdag overhandigde aan Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. De liberaal kreeg eind 2013 de opdracht van de Tweede Kamer om dit te onderzoeken. Doel is om de kiezers in Nederland directer te vertegenwoordigen in Brussel. ,,Nu loopt alles via ministers, die erover vergaderen in Europese raden, maar de Kamer zou ook rapporteurs uit het Europees Parlement moeten uitnodigen. Zo weten wij als volksvertegenwoordigers eerder en beter wat er speelt en kunnen we coalities vormen met andere parlementen'', aldus Leegte.

De VVD'er vindt dat nieuw beleid niet altijd aan de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, moet worden overgelaten. ,,De Europese Commissie heeft wel het recht van initiatief, maar niet het monopolie op goede ideeën'', aldus Leegte. Ook de parlementen zelf kunnen volgens hem plannen ontwikkelen en als ze die samen naar voren brengen, kan de commissie er eigenlijk niet omheen. ,,Het gaat me om een beter Brussel, niet om minder Brussel'', aldus Leegte.

Terug naar boven