r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Duitsland verbiedt schaliegaswinning

maandag 12 mei 2014, 10:05

DEN HAAG (PDC) - Met aanpassingen aan de mijnbouwwet en waterwet verbieden de ministers van milieu van de 16 deelstaten van Duitsland het winnen van schaliegas. Afgelopen vrijdag werd het voorstel daartoe unaniem aangenomen.

Om schaliegas te winnen worden in water opgeloste chemicaliën onder grote druk in de bodem gespoten. Deze delfmethode, genaamd fracking, brengt ecologische risico's met zich mee, met name voor nabijgelegen waterbronnen. Door verschillende (drink)waterbronnen in de wet waterhuishouding als beschermd gebied aan te merken, mogen chemicaliën niet meer terecht komen in het water. Daardoor wordt fracking onmogelijk.

Op Europees gebied wordt schaliegas echter gebruikt als argument om afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. De Duitse ministers denken daar anders over: 'Het scheppen van een nieuw ecologisch probleem is niet de oplossing. De oplossing ligt in grotere energie-efficiëntie en een omwenteling van onze energielevering. We moeten weg van kernenergie, kolen en gas en meer naar hernieuwbare energiebronnen toe.'

Nederland is nog bezig met onderzoek naar de effecten van schaliegasboringen. Volgens minister Kamp komen er zeker tot begin 2015 geen proefboringen.

Bron: Volkskrant, Energieoverheid

Terug naar boven