r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

'Nederland te strikt met vergunningsplicht'

donderdag 8 mei 2014, 13:15
gewijzigd

LUXEMBURG (ANP) - De Nederlandse vergunningsplicht voor werk is een belemmering van de vrijheid van dienstverlening in Europa. Dat stelde een belangrijke adviseur van het Europees Hof van Justitie donderdag. Nederland zou andere controlemaatregelen kunnen nemen die minder strikt zijn, aldus de advocaat-generaal.

Het advies komt er in de zaak van een Nederlandse boete (van 264.000 euro) voor energieleverancier Essent. Essent had als opdrachtgever aan een Nederlands bedrijf gevraagd steigers te bouwen. Dit bedrijf liet dit vervolgens uitvoeren door een Duits bedrijf, waar 29 Turken, 1 Marokkaan en 3 arbeiders uit voormalig Joegoslavië werkten. Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie mocht dit niet, omdat de vreemdelingen geen Nederlandse tewerkstellingsvergunning hadden.

De kwestie kwam bij de Raad van State, die op zijn beurt de zaak doorverwees naar het EU-hof.

De adviseur van het EU-hof stelt nu dat de betrokken werknemers legaal in Duitsland verblijven en werken. De overeenkomst tussen het Nederlandse bedrijf en het Duitse valt dus dan ook onder het vrij verkeer van diensten in Europa, meent hij. Dat de werknemers geen Europeanen waren, is in de ogen van de advocaat-generaal irrelevant. Omdat het dus gaat om een EU-wettelijk correcte constructie is de boete aan Essent dan ook onterecht opgelegd, aldus de adviseur.

Het advies van de advocaat-generaal is niet-bindend, maar doorgaans wordt het overgenomen in het vonnis.

Terug naar boven