r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Verbruik van steenkool blijft hetzelfde

maandag 28 april 2014, 10:11

DEN HAAG (PDC) - In de afgelopen twintig jaar is de hoeveelheid verbrande steenkool in Nederland nauwelijks veranderd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS heeft het steenkoolverbruik uit de periode 1993 tot en met 2012 onderzocht. In 1993 werd er 13,15 miljard kilo aan steenkool verbruikt tegenover 12,99 miljard kilo in 2012. 

Volgens Greenpeace ligt de verklaring voor het onveranderlijke verbruik in de lage prijs van kolen. Gas is duurder dan kolen, vandaar dat de kolencentrales nog steeds zo hard draaien. De kolen worden vooral verstookt in elektriciteitscentrales en voor de productie van ijzer en staal.

Er is volgens Greenpeace geen daling te verwachten in het verbruik van kolen in Nederland. Er zijn te weinig maatregelen om het gebruik tegen te gaan. Bij het verstoken van steenkool komt veel CO2 vrij. Vanwege de Europese emissierechten om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, moet er een bedrag worden betaald per uitgestoten ton CO2. Maar dit bedrag is volgens Greenpeace zo laag dat het de uitstoot niet zal reduceren.

Bron: Trouw

Terug naar boven