r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees verkiezingsdebat, Delft

MI logo

Wat is de invloed van Nederlandse universiteiten, wetenschaps- en studentenorganisaties op Europese besluitvorming die studenten en onderzoekers raakt? Wat zijn de gevolgen van Europese regelgeving voor de academische wereld? Welke ambities heeft de Nederlandse wetenschap? Welke kansen en uitdagingen liggen er voor studenten en jonge ondernemers in Europa?

De Europese Unie streeft naar een dynamische en concurrerende kenniseconomie. Het aanpakken van grensoverschrijdende problemen, zoals klimaatverandering en energie, staat hoog in het vaandel. Nieuwe technologie en producten zijn hierbij van essentieel belang. Daarom stimuleert de EU onderwijs, onderzoek en innovatie met ambitieuze programma’s zoals Erasmus+ en Horizon 2020.

Neem deel aan een debat tussen (kandidaat-) Europarlementariërs, Tweede Kamerleden, wetenschappers, jonge ondernemers en studenten en breng tijdens het debat je stem uit!

Sprekers

 • Judith Sargentini (lid GroenLinks Europees Parlement)
 • Erik Wesselius (kandidaat-Europarlementariër SP)
 • Kati Piri (kandidaat-Europarlementariër PvdA)
 • Raoul Boucke (kandidaat-Europarlementariër D66, afgestudeerd aan de TU Delft)
 • Sebastiaan den Bak (kandidaat-Europarlementariër CDA)
 • Pieter Duisenberg (Tweede Kamerlid VVD)
 • Anka Mulder (vice-president Education & Operations TU Delft)
 • Leo Kouwenhoven (Professor nanophysics of quantum technologies TU Delft)
 • Eppo Bruins (directeur Technologiestichting STW)
 • Gandert van Raemdonck (ondernemer WABCO)
 • Rob de Jeu (voorzitter Energy Club)
 • Jorien Janssen (voorzitter Landelijke Studenten Vakbond (LSVb))

Aan iedere debatronde nemen vier sprekers deel.

Het debat staat onder leiding van Kathalijne Buitenweg (verbonden aan de UvA & voormalig Europarlementariër).

Meer informatie en aanmelden

Ga voor meer informatie,het programma en uw aanmelding naar de website van het Montesquieu Instituut.


Delen

Inhoud

1.

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in Nederland én Europa.

Het instituut werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen in Nederland en Europa en streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven