r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Windenergie is te duur door hoge pachtprijzen

donderdag 24 april 2014, 10:17

DEN HAAG (PDC) - Windenergie is onnodig duur door de hoge kosten voor de bouw van windparken. Exploitanten van windturbines moeten zeer hoge pachtprijzen voor grond betalen. Grondprijzen voor windparken kunnen daardoor tien keer hoger liggen dan die voor kolencentrales. De NOS concludeert dat na onderzoek op basis van de tarieven van het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (ROVB). De ROVB, die verantwoordelijk is voor de Rijksgrond, gaf in een rapport uit 2013 aan dat de prijs zo hoog lag door de concurrentie met particuliere grondeigenaren.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over windenergie. Het kabinet wil in de komende jaren drie keer zoveel windenergie gaan opwekken. In 2023 moet Nederland 16 procent duurzame energie opwekken. Op dit moment is dat nog maar 4 procent.

Groenlinks-kamerlid Liesbeth van Tongeren wil dat minister Kamp onderzoek gaat doen naar de hoge grondprijzen. Zij vindt dat de overheid de prijs van windenergie nu onnodig opdrijft.

Bron: NOS

Terug naar boven