r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Het oerbos Białowieża: natuur zonder grenzen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 23 april 2014, 16:25.

Voor de dieren van het Bialowieza oerbos, dat zich uitstrekt van noordoost Polen tot Wit-Rusland, zijn er geen grenzen. Beren en wolven verschijnen regelmatig aan beide zijden van de grens. "De landen zijn ommuurd met stevige hekken maar dieren graven hier gemakkelijk onderdoor," zegt Karol Wojciechowski die aan de Poolse kant in het nationaal natuurgebied van Bialowieza werkt. Dankzij de unieke biodiversiteit in het gebied, heeft het erkenning als werelderfgoed.

Het Białowieżabos is de enige plek waar de Europese bizon of wisent leeft, dit is, het grootste in het wild levende Europese landzoogdier,. Met zijn majestueuze bouw verdient het dier met recht zijn bijnaam van koning van het bos. Een van de eerste blikvangers na het passeren van de poort van het nationaal natuurgebied is een enorme houten bizonkop die daar volgens beelden kunstenaar Sławomir Dowbysz staat vanwege de bijzondere band die de mensen in het gebied met de bison hebben.

Het Białowieżabos staat niet alleen bekend om zijn bizons maar ook om de enorme diversiteit van habitats en soorten - met inbegrip van zeldzame of zelfs uitgestorven soorten elders in Europa. Een van de typische bezienswaardigheden van het boslandschap is een enorme hoeveelheid dode, ontwortelde bomen. Zij vormen een leefgebied voor vele soorten insecten.

Elk seizoen is bijzonder in het Białowieżabos. In het vroege voorjaar kunnen bezoekers naar de vogels en kikkers luisteren die proberen om potentiële partners met een ‘concert’ te imponeren aan het begin van de paartijd. Het bos is beroemd om de vogels die er wonen, vooral de Euraziatische drieteenspecht, de witrugspecht en verschillende soorten uilen.

De EU speelt een belangrijke rol in het behoud van deze diversiteit. Het natuurgebied van Białowieża profiteert van de opname in het Natura 2000-netwerk, een EU-regeling die Europa's meest waardevolle soorten en hun leefgebieden wil beschermen. Daarnaast krijgt het gebied ook geld uit verschillende Europese fondsen om te helpen de dieren te beschermen. Dankzij Europese financiering worden de bizons in een semi -natuurreservaat gehouden, waar ze online kunnen worden waargenomen door middel van een live webcam.

De Białowieża biodiversiteitsacademie organiseert workshops dankzij financiering uit het programma voor plattelandsontwikkeling voor 2007-2013 Het belangrijkste doel van de workshops is om bij mensen kennis van de natuur te verbeteren en om de biodiversiteit van het natuurgebied van Białowieża te leren kennen. "Wij staan open voor alle natuurliefhebbers: voor gezinnen, kinderen en professionals," zegt Olimpia Pabian, coördinator van de academie. Deelnemers aan de workshop komen niet alleen uit Polen maar ook uit andere Europese landen.

Toerisme in dit gebied is ook mede -gefinancierd door de EU, vooral dankzij het nabuurschapsprogramma Polen-Wit-Rusland-Oekraïne.

REF. : 20140408STO42812


Delen

Terug naar boven