r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Milieukosten in twintig jaar tijd verdriedubbeld

woensdag 23 april 2014, 12:39

DEN HAAG (PDC) - De jaarlijkse kosten van maatregelen voor milieubeheer waren in 2011 met 11 miljard euro bijna drie keer zo hoog als in 1990. De grootste kostenposten hebben betrekking op afval, water en lucht. Dat blijkt uit de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het inzamelen en verwerken van afval beslaat het grootste deel, namelijk eenderde van de totale milieukosten. De toegenomen kosten zijn het gevolg van duurdere methoden van afvalverwerking, zoals recycling en verbranding, en de toename van de hoeveelheid afval.

De kosten voor het zuiveren van afvalwater zijn met een kwart van de totale milieukosten de tweede grootste kostenpost. Ruim de helft van deze kosten zijn gerelateerd aan (drink)watervoorziening, riolering en zuivering van afvalwater.

Eenzesde van de totale kosten wordt uitgegeven aan maatregelen om luchtverontreiniging door de uitstoot van verzurende stoffen en broeikasgassen terug te dringen. Deze kosten worden voornamelijk gemaakt door de industrie, de energiesector en het verkeer en vervoer.

Bron: Compendium voor de Leefomgeving, CBS

Terug naar boven