r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

IEA: Nederland moet af van fossiele verslaving

dinsdag 22 april 2014, 16:30

DEN HAAG (ANP) - Nederland moet harder werken aan het terugbrengen van het gebruik van fossiele brandstoffen (olie, kolen, gas). Daar dringt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) op aan in een dinsdag gepubliceerd rapport over het Nederlandse energiebeleid.

Nederland blijft een grote fossiele brandstof- en CO2-intensieve economie, ondanks de vooruitgang die de laatste jaren is geboekt bij bijvoorbeeld het efficiënter gebruik van energie in de industrie, stelt de organisatie.

Volgens IEA-directeur Maria van der Hoeven levert meer inspanning op dit terrein profijt op. ,,Het bevorderen van koolstofarme energie, vooral in de industrie en het transport, is verstandig uit economisch oogpunt en kan zowel de duurzaamheid als het concurrentievermogen bevorderen'', zegt de Nederlandse oud-minister.

Nederland staat hoe dan ook nog veel te doen, wil het slagen ,,in de overgang naar betrouwbare, duurzame, concurrerende en betaalbare energie'', staat in het rapport. In het vorig jaar september door kabinet, milieuorganisaties, vakbonden, werkgevers en andere organisaties gesloten Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 14 procent van de energie duurzaam moet worden opgewekt.

Het IEA zet in navolging van andere deskundigen vraagtekens bij het realistische gehalte van deze doelstelling. De organisatie wijst erop dat het aandeel duurzame energie in de periode 2005 tot en met 2013 is toegenomen van 2,3 procent tot 4,5 procent, ,,wat ver verwijderd is van het ambitieuze doel van 14 procent in 2020.'' Ten opzichte van andere Europese landen, vooral Denemarken en Duitsland, loopt Nederland achter bij het stimuleren van duurzame energie.

De Nederlandse overheid verwacht dat wij rond 2025 minder gas produceren dan wij verbruiken, en dus gas moeten importeren. De gasvoorraad kan echter sneller afnemen dan verwacht als de productie wordt beperkt wegens de aardbevingen door de gaswinningen in Groningen, zegt het IEA. Bij de voorbereidingen hierop doet de overheid er goed aan hier rekening mee te houden, is de boodschap.

Bij het IEA, dat optreedt als adviseur op energiegebied, zijn 28 landen aangesloten.

Delen

Ook redacteur worden van deze site?

Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven