r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe regels financiering Europese politieke partijen en stichtingen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 16 april 2014, 13:56.

Het Parlement heeft woensdag ingestemd met nieuwe regels voor de financiering van Europese politieke partijen en aan hen gelieerde stichtingen. De nieuwe regels, waar een akkoord met de Raad over was bereikt, verduidelijken de financieringsregels en benadrukken het Europese karakter van deze partijen. Ook het toezien op naleving van de regels en mogelijke boetes bij schending hiervan maken onderdeel van het pakket.

De nieuwe regels zijn aangenomen met 539 stemmen voor, 103 tegen en 20 onthoudingen.

Wettelijk statuut

Europese politieke partijen en aanverwante stichtingen moeten zijn opgericht naar Europees recht. Hiermee wordt het systeem eenduidig en wordt voorkomen dat er een wirwar aan oprichtingsvormen ontstaat naar nationaal recht en te garanderen dat de hoogste transparantie- en verantwoordingsstandaarden worden gehanteerd, zo stelt de tekst.

Meer financiele flexibiliteit en meer transparantie

De nieuwe regels maken het makkelijker voor Europese parijen en stichtingen om financiering te genereren door de maximale giften per donateur per jaar te verhogen van €12.000 naar €18.000. Voor donaties boven de €3000 moeten de namen en de bedragen openbaar worden gemaakt. Voor bedragen tussen de €1500 en €3000 moet daarvoor toestemming van de donateur worden verkregen.

Boetes

De wetstekst stelt dat het Europees Parlement en een onafhankelijke autoriteit verantwoordelijk worden voor het toezicht op de naleving van de regels.

Die autoriteit wordt gekozen door de drie EU-instellingen en zal als enige verantwoordelijk zijn voor toezicht op de naleving van de oprichtingsregels. Ook beslist het zelfstandig over uitschrijving van een Europese politieke partij en behandelt het andere voorwaarden met betrekking tot toegang tot non-EU-middelen (bijv. donaties en contributie).

Bij overtreding van de regels zal de autoriteit om corrigerende maatregelen vragen. Wanneer deze niet worden uitgevoerd, zal het sancties kunnen opleggen in de vorm van boetes. Als laatste middel kan het besluiten een partij uit te schrijven, waarmee de partij wordt uitgesloten van financiering.

Het Parlement kan straks sancties opleggen voor misbruik van EU-financiering, bijvoorbeeld wanneer men niet voldoet aan de rapportage- en transparantievoorwaarden, of in het geval van een strafrechtelijke veroordeling.

Respect voor EU-waarden als een absoluut vereiste

Respect voor de EU-waarden, zoals vermeld in artikel 2 van het EU-Verdrag, zal een absoluut vereiste zijn voor een alliantie van nationale partijen die in aanmerking wenst te komen voor een Europese rechtspersoonlijkheid en EU-financiering. Om toegang te krijgen tot EU-fondsen moet de partij in ieder geval een gekozen EP-lid aan boord hebben.

Wanneer twijfel bestaat over de overeenstemming met EU-waarden, zal de autoriteit een controle uitvoeren. Na het raadplegen van een commissie van " onafhankelijke vooraanstaande personen" kan het vervolgens besluiten de partij in kwestie uit te schrijven. Dit kan echter alleen in het geval van een ernstige overtreding en nooit binnen twee maanden voor de Europese verkiezingen. Het besluit zal alleen van toepassing zijn wanneer het EP en de Raad geen bezwaar maken en het kan worden aangevochten bij het Hof van Justitie.

Geen financiering nationale verkiezingen of referendumcampagne

De Europese status geeft partijen niet het recht om kandidaten voor nationale of Europese verkiezingen te nomineren of om deel te nemen aan campagnes voor een referendum. Dergelijke zaken blijven een nationale competentie van de lidstaten.

Volgende stappen en inwerkingtreding

De overeenkomst moet nog officieel worden goedgekeurd door de Raad. De verordening moet vanaf 1 januari 2017 van kracht worden.

Procedure: Medebeslissing, 1e lezing overeenkomst

REF. : 20140411IPR43451


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven