r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissievoorzitter Barroso: zeven commissarissen zijn kandidaat voor de Europese verkiezingen – werkafspraken voor de duur van de campagne

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 2 april 2014.
Commissievoorzitter Barroso: zeven commissarissen zijn kandidaat voor de Europese verkiezingen – werkafspraken voor de duur van de campagne
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 2 april 2014

Commissievoorzitter Barroso: zeven commissarissen zijn kandidaat voor de Europese verkiezingen - werkafspraken voor de duur van de campagne

Voorzitter Barroso heeft vandaag aangekondigd dat zeven commissarissen aan de Europese verkiezingen meedoen. Zes van hen onderbreken hun werkzaamheden om actief aan de verkiezingscampagne te kunnen deelnemen.

De volgende leden van de Europese Commissie hebben de voorzitter gemeld dat zij actief aan de verkiezingscampagne voor het Europees Parlement zullen deelnemen:

vicevoorzitter Reding (Justitie, grondrechten en burgerschap)

vicevoorzitter Tajani (Industrie en ondernemerschap)

vicevoorzitter Šefčovič (Interinstitutionele betrekkingen en administratie)

vicevoorzitter Rehn (Economische en monetaire zaken en de euro)

commissaris Lewandowski (Financiële programmering en begroting)

commissaris Mimica (Consumentenbeleid).

De voorzitter heeft deze commissarissen verkiezingsverlof verleend voor de periode van 19 april tot 25 mei. Het verlof van vicevoorzitter Rehn begint al op 7 april. Zoals de gedragscode voorschrijft, is dit verlof onbetaald. Tijdens deze periode kunnen de commissarissen geen gebruikmaken van het personeel of de materiële middelen van de Commissie. Alle commissarissen met verkiezingsverlof zijn vanaf 26 mei weer in actieve dienst bij de Commissie. Commissarissen die verkozen worden en hun zetel in het Europees Parlement willen innemen, zullen uiterlijk eind juni hun functie bij de Commissie moeten neerleggen.

Voorzitter Barroso heeft ook beslist wie tijdelijk de politieke verantwoordelijkheid voor de portefeuilles van de commissarissen met verkiezingsverlof overnemen:

voorzitter Barroso neemt de portefeuille van vicevoorzitter Šefčovič over (Interinstitutionele betrekkingen en administratie);

vicevoorzitter Kallas neemt de portefeuille van vicevoorzitter Rehn over (Economische en monetaire zaken en de euro);

commissaris Piebalgs neemt de portefeuille van commissaris Lewandowski over (Financiële programmering en begroting);

commissaris Hahn neemt de portefeuille van vicevoorzitter Reding over (Justitie, grondrechten en burgerschap);

commissaris Barnier neemt de portefeuille van vicevoorzitter Tajani over (Industrie en ondernemerschap);

commissaris Andor neemt de portefeuille van commissaris Mimica over (Consumentenbeleid).

Tijdens het verkiezingsverlof werken de kabinetten en diensten van commissarissen met verlof voor de commissaris die tijdelijk de verantwoordelijkheid voor de portefeuille van de betrokken commissaris heeft overgenomen, en rapporteren zij aan die commissaris.

De gedragscode voor commissarissen voorziet ook in het geval dat een commissaris verkiezingskandidaat is maar niet actief is in de campagne (“De voorzitter […] besluit of de beoogde deelname aan de verkiezingscampagne verenigbaar is met de taken van de commissaris.”). Commissaris De Gucht (Handel) bevindt zich in deze situatie. De heer De Gucht heeft aangegeven dat hij niet actief aan de campagne zal deelnemen en zijn taken als commissaris zal blijven vervullen. De heer De Gucht heeft tevens publiekelijk verklaard dat hij, mocht hij verkozen worden, zijn zetel in het Europees Parlement niet zal innemen.

Zoals voorgeschreven in het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie (PB L 304 van 20 november 2010), heeft voorzitter Barroso de voorzitter van het Europees Parlement ingelicht over zijn besluiten met betrekking tot het verkiezingsverlof. Ook het voorzitterschap van de Raad van Ministers is daarover geïnformeerd.

Achtergrond:

Van 22 tot 25 mei kunnen Europeanen overal in de EU hun stem uitbrengen in de verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement.

Zoals de gedragscode voor commissarissen (C(2011) 2904) bepaalt, mogen commissarissen politiek actief zijn. Als zij besluiten zich kandidaat te stellen, moeten zij de voorzitter inlichten over hun voornemen aan de verkiezingscampagne deel te nemen en over hun rol in de campagne. Als zij in de verkiezingscampagne een actieve rol willen spelen, moeten zij hun werkzaamheden bij de Commissie neerleggen zolang zij actief betrokken zijn. Dat geldt in ieder geval voor de duur van de campagne.

Gedragscode voor commissarissen:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/pdf/code_conduct_en.pdf


Delen

Terug naar boven