r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Tweede Kamer laat Verdrag van Lissabon evalueren

vrijdag 28 maart 2014, 8:55

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer stemt dinsdag over een voorstel van het presidium om een externe evaluatie te laten uitvoeren naar het Verdrag van Lissabon. Daarmee moet worden nagegaan wat de betekenis is geweest van de nieuwe (parlementaire) instrumenten die dat Verdrag heeft opgeleverd.

Door 'Lissabon' is de positie van de nationale parlementen versterkt, met name waar het gaat om subsidiariteit. Verder heeft het Nederlandse parlement het  behandelvoorbehoud geïntroduceerd en worden er soms rapporteurs benoemd voor Europese onderwerpen.

Uit het evaluatieonderzoek moet naar voren komen hoe de nieuwe instrumenten in de praktijk werken, zowel in ons land als in andere lidstaten. Daaruit kunnen door het Nederlandse parlement dan lessen worden getrokken.

Bron: kamerstuk 33.901

Terug naar boven