r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eedaflegging bij het Hof van Justitie van de Europese Unie door zeven nieuwe leden van de Europese Rekenkamer

Met dank overgenomen van Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU), gepubliceerd op maandag 10 maart 2014.

Plechtige verbintenis voor het Hof van Justitie van de Europese Unie van zeven nieuwe leden van de Europese Rekenkamer

Plechtige zitting van 10 maart 2014

De Raad van de Europese Unie heeft bij besluiten van 9 juli 2013, 17 december 2013, 24 februari 2014 en 27 februari 2014, handelend overeenkomstig de Verdragen en na raadpleging van het Europees Parlement, de heer Neven Mates (voor de periode van 15 juli 2013 tot en met 14 juli 2019), de heer Alex Brenninkmeijer, mevrouw Danièle Lamarque en de heren Nikolaos Milionis en Phil Wynn Owen (voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019) alsook de heren Klaus-Heiner Lehne en Oskar Herics (voor de periode van 1 maart 2014 tot en met 29 februari 2020) tot lid van de Europese Rekenkamer benoemd.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft heden om twaalf uur een plechtige zitting gehouden tijdens dewelke de nieuwe leden van de Europese Rekenkamer de plechtige verbintenis overeenkomstig de Verdragen zijn aangegaan.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught (+352) 4303 2170

Beelden van de plechtige zitting zijn beschikbaar op „ Europe by Satellite ” (+32) 2 2964106.


Delen

Terug naar boven