r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie en lidstaten bespreken klachten van consumenten met de app-sector

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 27 februari 2014.
Commissie en lidstaten bespreken klachten van consumenten met de app-sector
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 27 februari 2014

Commissie en lidstaten bespreken klachten van consumenten met de app-sector

De Europese "app-economie" bloeit. Meer dan 1 miljoen mensen zijn werkzaam in de sector, die naar verwachting 63 miljard euro waard zal zijn in de komende vijf jaar. Volgens Distimo, een extern platform voor app-analyse, is van de inkomsten van een leverancier - die op 10 miljard euro worden geschat - ongeveer 80 % afkomstig van aankopen die consumenten in een app doen om speciale inhoud of mogelijkheden te verkrijgen, doorgaans "in-app-aankopen" genoemd. Om het potentieel van de app-economie volledig te kunnen benutten en de innovatie voort te zetten, is het noodzakelijk dat de consumenten de producten vertrouwen. Momenteel bestaat meer dan 50 % van de EU-markt in online spellen uit spellen die worden aangeprijsd als "gratis", hoewel ze vaak gepaard gaan met soms dure in-app-aankopen. Consumenten beseffen vaak niet dat ze geld uitgeven, omdat de bedragen automatisch van hun creditcard afgeschreven worden. Kinderen zijn in het bijzonder een makkelijk slachtoffer van spellen die "gratis te downloaden" zijn, maar niet "gratis te spelen". Na klachten uit heel Europa komt de Europese Commissie vandaag en morgen (27 en 28 februari) samen met nationale handhavingsautoriteiten en grote technologische ondernemingen, om deze zorgwekkende feiten te bespreken. Zij zullen de bedrijfstak verzoeken zich ertoe te verbinden binnen een duidelijk tijdskader oplossingen te bieden en een goede consumentenbescherming voor gebruikers van apps te garanderen.

Vicevoorzitter Viviane Reding, de EU-commissaris voor Justitie, zei hierover: "De Europese app-industrie heeft een enorm potentieel, zowel voor het scheppen van werkgelegenheid en groei als voor het verbeteren van ons dagelijks leven door middel van innovatieve technologie. Om dit potentieel ten volle te benutten moeten consumenten vertrouwen hebben in nieuwe producten uit de sector. Het misleiden van consumenten is duidelijk een verkeerd bedrijfsmodel en druist ook in tegen de geest van de EU-regels inzake consumentenbescherming. De Europese Commissie verwacht van de app-industrie zeer concrete antwoorden op de geuite zorgen van burgers en nationale consumentenorganisaties.

Commissaris Neven Mimica, verantwoordelijk voor consumentenbeleid, zei: "Consumenten, en in het bijzonder kinderen, moeten beter worden beschermd tegen onverwachte kosten van in-app-aankopen. De nationale handhavingsautoriteiten en de Europese Commissie overleggen met de sector over een oplossing voor dit probleem, dat niet alleen financiële schade veroorzaakt bij consumenten, maar ook de geloofwaardigheid van deze zeer veelbelovende markt op het spel zou kunnen zetten. Iedereen heeft baat bij concrete oplossingen, zo snel mogelijk."

Tijdens de bijeenkomsten met het bedrijfsleven zullen de nationale handhavingsautoriteiten uit heel Europa hun gemeenschappelijke standpunt over de toepassing van de consumentenregels op dit gebied presenteren. De actie wordt geleid door de Deense ombudsman voor de consument. Aan de bijeenkomsten wordt ook deelgenomen door Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, België, Luxemburg en Litouwen, die lid zijn van het samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming (CPC), dat verantwoordelijk is voor de handhaving van consumentenrechten in de Unie.

De vier belangrijkste zaken die door consumenten zijn aangekaart en op de bijeenkomsten zullen worden besproken zijn:

spellen die als "gratis" worden aangeprijsd mogen consumenten niet misleiden over de werkelijke kosten;

spellen mogen kinderen niet direct aansporen om aankopen te doen in een spel of een volwassene over te halen dit voor hen te doen;

consumenten moeten voldoende worden geïnformeerd over de betalingsregelingen en aankopen mogen niet automatisch worden afgeschreven zonder uitdrukkelijke toestemming van de consument:

verkopers moeten een e-mailadres verstrekken zodat consumenten contact met ze op kunnen nemen in geval van vragen of klachten.

Volgende stappen: De bijeenkomsten bieden de Commissie en de autoriteiten van de lidstaten de mogelijkheid om met de bedrijfstak overeen te komen hoe de klachten van de consumenten het best kunnen worden behandeld. In ieder geval zal de Europese Commissie samen met de nationale handhavingsautoreiten voor consumentenrechten ook na de bijeenkomst de nodige stappen blijven ondernemen.

Achtergrond

De EU-markt voor online en mobiele spellen en apps bloeit. In 2011 gaven consumenten in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland en België naar schatting 16,5 miljard euro uit aan online spellen. Volgens een externe studie van Bitkom (een vereniging die de telecommunicatie- en ICT-sector in Duitsland vertegenwoordigt) verdubbelden de inkomsten uit in-app-aankopen in Duitsland tussen 2012 en 2013 tot 240 miljoen euro. Meer dan een miljoen van de consumenten waren kinderen en tieners van tussen de 10 en 19 jaar oud.

Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming brengt nationale consumenteninstanties samen in een Europees handhavingsnetwerk. Dankzij dit kader kan een nationale autoriteit in een EU-land de hulp inschakelen van haar collega in een ander EU-land in geval van grensoverschrijdende inbreuken op het consumentenrecht van de EU.

De samenwerking geldt voor het consumentenrecht op verschillende gebieden, zoals de richtlijn oneerlijke handelspraktijken of de richtlijn oneerlijke bedingingen .

Deze actie strookt met de beginselen van online spellen en in-app-aankopen die het Office of Fair Trading van het Verenigd Koninkrijk op 30 januari 2014 heeft gepubliceerd .

Voor meer informatie

Het gemeenschappelijke standpunt van de nationale nationale handhavingsautoriteiten voor consumentenzaken op het gebied van spel-apps is hier te vinden:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/common_position_of_national_authorities_within_the_cpc_en.pdf

Website van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Volg het EU-beleid op het gebied van justitie op Twitter: @EU_Justice

Website van Neven Mimica, EU-commissaris voor Consumentenbeleid

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Volg commissaris Mimica op Twitter: @NevenMimicaEU

Volg het consumentenbeleid van de EU op Twitter: @EU_Consumer

Bijlage

Deelnemers aan de bijeenkomsten over consumentenbescherming voor spel-apps

Europese Commissie

Deense ombudsman voor de consument

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Frankrijk

Office of Fair Trading van het Verenigd Koninkrijk

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, Italië

Algemene Directie Economische Inspectie, Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, België

Nationale autoriteit voor bescherming van de rechten van de consument, Republiek Litouwen

Ministère de l'Économie, Direction du marché intérieur et de la consommation, Luxemburg

Apple

Google

Interactive Software Federation of Europe (Europese federatie van producenten van interactieve software).


Terug naar boven