r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

College 'De interne markt en de euro', Den Haag

Bart van Riel
datum 31 maart 2014 20:00 - 22:00
plaats Den Haag
locatie ProDemos Toon locatie
aanwezigen B. (Bart) van Riel e.a.
organisatie Instituut Clingendael, Montesquieu Instituut (MI), Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA), ProDemos, Huis van Europa

Bart van Riel (senior beleidsmederwerker, Sociaal-Economische Raad) analyseert de economische en monetaire aspecten van de Europese integratie. Wat betekent het organiseren van een gemeenschappelijke markt en hoe hangen de verschillende onderdelen daarvan samen?

De casus Zwitserland is interessant. Is uittreden uit de Europese Unie voor Nederland voordelig, zoals wordt beweerd? Waarom is destijds gekozen voor een euro voor elf en niet voor zes landen? Zou het alsnog anders kunnen?

Dit college is onderdeel van een collegereeks over Europa.

Aanmelden

Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via evenementen@montesquieu-instituut.nl. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.


Delen

Inhoud

1.

Instituut Clingendael

Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ is een kennisplatform met als doel kennis en inzicht over internationale betrekkingen te bevorderen en het publiek debat over internationale onderwerpen te stimuleren.

Instituut Clingendael is een denktank en een opleidingsinstituut voor diplomaten. Het Instituut identificeert en analyseert opkomende politieke en sociale ontwikkelingen voor een breed spectrum van doelgroepen door middel van onderzoek, opleidingen en via de platformfunctie. Clingendael adviseert daarnaast overheid, parlement, sociale organisaties en de private sector. Het Instituut verzorgt tevens het maandelijkse online Clingendael Magazine Internationale Spectator.

2.

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in Nederland én Europa.

Het instituut werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen in Nederland en Europa en streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen.

3.

Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA)

Faculteit Governance and Global Affairs is één van de partners van het Montesquieu Instituut. De Faculteit is in 1999 opgericht als een nevenvestiging van de Universiteit Leiden.

4.

ProDemos

ProDemos informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stelt hen in staat om actief aan politieke besluitvorming deel te nemen. Dat gebeurt door overdracht van kennis over de kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat en over de werking van de democratie in al haar aspecten. Dit moet burgers uiteindelijk in staat stellen om actief aan politieke besluitvorming deel te nemen.

ProDemos organiseert debatten, tentoonstellingen, rondleidingen en simulaties voor zowel jongeren als volwassenen. ProDemos is een niet-partijgebonden organisatie. Het kantoor en het bezoekerscentrum zijn gehuisvest aan de Hofweg 1 in Den Haag.

5.

Huis van Europa

In het Huis van Europa zijn het Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland en de Europese Commissie vertegenwoordiging in Nederland gevestigd.

6.

Meer over...

Delen

Terug naar boven