r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

€3,5 miljard steun voor allerarmsten in EU in 2014-2020

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 25 februari 2014, 14:54.

De armste EU-burgers kunnen in aanmerking komen voor voedsel, basisproducten en maatschappelijke bijstand uit het Fonds voor Europese steun voor de allerarmsten (FEAD) in de periode 2014-2020. Het Parlement bereikte een overeenkomst met de Raad en stemde dinsdag definitief in met het voorstel. Parlementsleden slaagden erin het beschikbare budget van €3,5 miljard in stand te houden en zijn bovendien overeengekomen dat de gelden per direct beschikbaar komen.

Geen korting op begroting

Onder druk van het Parlement zal de begroting van het fonds voor de periode 2014-2020 €3,5 miljard blijven bedragen. Dit komt overeen met de begrotingsperiode 2007-2013. De lidstaten stelden eerder een verlaging van het bedrag met één miljard euro voor.

Breder gebruik

Het nieuwe programma - aangenomen met 592 stemmen voor, 61 tegen en 31 onthoudingen - geldt voor alle lidstaten en vervangt het eerdere Voedselverstrekkingprogramma dat voedseloverschotten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid onder mensen in nood distribueerde.

De omvang van het fonds wordt uitgebreid met twee programma’s voor hulp bij voedselverstrekking en materiële hulp (bijvoorbeeld kleding en schoolmateriaal). Ook financiert het maatregelen voor sociale integratie voor de armsten in de EU.

Voedseldonaties

Het fonds steunt ook voedseldonaties en in bijzonder het verzamelen, vervoeren en de distributie van voedsel. Daarmee draagt het bij aan een afname van voedselverspilling.

Medefinanciering

De tekst omvat het verzoek van het Parlement om de cofinanciering van het programma (een deel wordt betaald door de EU, de rest door de lidstaten) vast te stellen op 85% van de gesubsidieerde uitgaven en het te verhogen tot 95% voor de landen die het hardst getroffen zijn door de crisis.

Vervolgstappen

De tekst moet nog formeel door de Raad worden goedgekeurd. Overgangsmaatregelen worden toegepast om te voorkomen dat de levering van hulp wordt onderbroken.

Achtergrond

In 2010 liep bijna een kwart van de Europeanen (bijna 120 miljoen) het risico op armoede of sociale uitsluiting. Dat is zo’n vier miljoen meer dan het jaar daarvoor. Het Parlement streed in 2011 voor een verlenging van het voedselhulpprogramma voor hulpbehoevende EU-burgers toen sommige lidstaten het programma wilden schrappen om geld te besparen.

Procedure: medebeslissing, akkoord in eerste lezing

REF. : 20140221IPR36629

Bijgewerkt op: ( 25-02-2014 - 15:48)


Terug naar boven