r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vragen D66 over gezichtsherkenning door de Scan Eagle (2014Z02848)

publicatie datum 14 februari 2014
Kamer Tweede Kamer
bevraagde ministerie Defensie
Veiligheid en Justitie
kamerleden A.G. (Gerard) Schouw
W. (Wassila) Hachchi
partijen Democraten 66

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013–2014

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2014Z02848

Vragen van de leden Schouw en Hachchi (beiden D66) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Defensie over gezichtsherkenning door de Scan Eagle (ingezonden 14 februari 2014).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het feit dat de Scan Eagle is gebruikt om zeehonden op het ijs te herkennen en te volgen?1

Vraag 2

Bent u er voorts van op de hoogte dat uit technische specificaties van de Scan Eagle blijkt dat deze nadrukkelijk is ontworpen voor gezichtsherken-ning?2 Zo ja, kunt u toelichten in hoeverre en op welke wijze het is uitgesloten dat bij voorgenomen inzet van de Scan Eagle door justitie sprake kan en zal zijn van gezichtsherkenning?

Vraag 3

Kunt u toelichten wat de technische mogelijkheden van de Raven en Scan Eagle precies zijn ten aanzien van binnenlands gebruik, met welke type camera’s de Raven en Scan Eagle mogelijkerwijs kunnen worden uitgerust en op welke vlieghoogte in het Nederlandse luchtruim deze onbemande vliegtuigen zullen opereren?

Vraag 4

Bent u bereid bij voorbaat uit te sluiten dat drones en onbemande vliegtuigen die opereren in het Nederlandse luchtruim, zoals de Raven en de Scan Eagle, op een vlieghoogte worden ingezet waarbij gezichtsherkenning mogelijk is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Is het uitgesloten dat drones en onbemande vliegtuigen die opereren of gaan opereren in het Nederlandse luchtruim, zoals de Raven en de Scan Eagle, ten behoeve van opsporing en crowd control op enig moment wel worden voorzien van een camera waarmee gezichtsherkenning mogelijk is? Zo nee, waarom niet?

http://www.kijkmagazine.nl/nieuws/gezichtsherkenning-helpt-zeehondenonderzoek/ http://www.insitu.com/systems/scaneagle/imagers

kv-tk-2014Z02848 ’s-Gravenhage 2014

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, Vragen


Terug naar boven