r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Infografieken EU-begroting

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 14 februari 2014.

Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat de belastingbetalers in de EU een duidelijk beeld hebben van waar het geld naartoe gaat en waar het vandaan komt. Dat willen wij met deze applicatie laten zien. Het kan bijdragen tot een beter begrip van het meerjarig financieel kader en de jaarlijkse begroting en het plaatst de cijfers per land in een Europees perspectief.

Wij hebben onze begrotingsapplicatie aangepast met de laatste cijfers van het financieel jaarverslag 2012 van de Europese Commissie. Hoeveel geeft de EU uit in uw land, waaraan en hoe verhoudt zich dit tot andere landen? Waar komt het geld vandaan? Deze en andere vragen worden beantwoord in onze aangepaste multimedia-applicatie.

De gebruikte cijfers komen uit het meest recente financieel jaarverslag van de Europese Commissie. De gebruikte percentages in de teksten betreffen geld dat binnen de 27 EU-landen is besteed. Geld dat buiten de EU is uitgegeven, bijvoorbeeld in landen die willen toetreden of in de buurlanden van de Unie, is niet in de berekening meegenomen.

REF. : 20140211IFG35645

Alle infografieken

Uitleg van de EU-begroting Aftellen naar de Europese verkiezingen (European Parliament's Elections) Europese Dag Gegevensbescherming Infografiek: Weet u wat u eet? (European Parliament's Elections) Volksgezondheid: leden stemmen over definitief akkoord tabaksproducten De EU-begroting: drie voorbeelden (European Parliament's Elections) ITER: het benutten van de energie van de sterren Top in Vilnius: EU kijkt naar het oosten ABC van de EU-instellingen (European Parliament's Elections) Meerjarenbegroting uitgelegd: minder geld, meer flexibiliteit (European Parliament's Elections) Infografiek: De strijd tegen de werkloosheid (European Parliament's Elections) Klimaatconferentie Warschau: Belangrijke stap in bestrijding klimaatverandering

  • Pagina 1 (huidige pagina)

Volgende pagina


Terug naar boven