r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

'Zwitsers voor beperkingen immigratie uit met name EU-landen'

zondag 9 februari 2014, 20:41
gewijzigd

BERN (ANP/RTR) - De bevolking van Zwitserland heeft in een referendum nipt gestemd voor het aan banden leggen van immigratie. Dat bevestigde de Zwitserse vertegenwoordiging bij de Europese Unie zondag. Volgens de BBC stemde tussen de 50.5 en 51 procent van de Zwitsers voor de invoering van immigratiequota.

Het referendum legde de vraag voor of er maximale aantallen per jaar moeten worden vastgelegd voor de immigranten. Dat staat haaks op het afgesproken vrij verkeer van personen dat de Zwitsers hebben afgesproken met de Europese Unie, waardoor een flinke ruzie dreigt. Elk jaar gaan circa 80.000 mensen in Zwitserland werken en wonen en driekwart van hen komt uit de EU.

De volksraadpleging was een initiatief van de conservatieve Zwitserse Volkspartij (SVP), die zich zorgen maakte over ,,massa-immigratie'' uit de Europese Unie. Tegenstanders voerden aan dat een 'ja' zou leiden tot een ontwrichting van alle met de EU gemaakte afspraken. Dit zou een zware economische klap kunnen betekenen voor Zwitserland, dat de Unie als belangrijkste handelspartner heeft.

Volgens de website van de Nederlandse ambassade in Bern behoort Nederland niet tot de belangrijkste handelspartners van de Zwitsers ,,Nederland is na de buurlanden en de VS de vijfde handelspartner voor wat betreft de Zwitserse invoer en de tiende voor de uitvoer.'' Nederland zou onder meer elektronica en chemische producten exporteren naar Zwitserland.

President Didier Burkhalter van Zwitserland liet in een reactie weten dat de immigratiewetgeving niet direct op de schop gaat. Afspraken tussen Zwitserland en de EU over zaken als het vrije verkeer van personen blijven overeind ,,tot een nieuwe legale status vastgesteld is'', luidde een verklaring van de Federale Regering, die gaat uitzoeken wat de ,,koerswijziging'' van zondag betekent voor het EU-beleid van het land.

De regering benadrukte dat nog niet is afgesproken hoe hoog de immigratielimieten worden. Er staat evenmin vast ,,wie daarover beslist en volgens welke criteria''. Daar moeten de regering en het parlement binnen drie jaar over beslissen.

Delen

Terug naar boven