r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (RFCS)

Dit Europese fonds ondersteunt onderzoeksprojecten in de sectoren kolen en staal. Het gaat hierbij onder meer om ondersteuning voor productieprocessen, toepassing, gebruik en omzetting van hulpbronnen, veiligheid op het werk, milieubescherming en het terugdringen van CO2-emissies.

1.

In vogelvlucht

Jaarlijks wordt rond de 55 miljoen euro beschikbaar gesteld aan universiteiten, onderzoekscentra en private bedrijven voor financiering van projecten.

Het RFCS vergoedt tot zestig procent van de kosten voor onderzoeksprojecten, tot vijftig procent voor pilot- en demonstratieprojecten en tot honderd procent voor begeleidende maatregelen.

Het fonds wordt beheerd door de Europese Commissie.

2.

Subsidie aanvragen

Subsidie wordt alleen uitgekeerd aan deelnemers uit EU-landen, maar deelname aan door het RFCS gefinancierde projecten staat ook open voor instituten en bedrijven van buiten de EU.

Voorstellen kunnen worden ingediend via de website van het fonds:

3.

Meer informatie

Terug naar boven