r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Economen kraken EU-rapport PVV

donderdag 6 februari 2014, 14:04

LONDEN (ANP) - De Belgische hoogleraar economie Paul De Grauwe reageert verbaasd en verontwaardigd op de conclusie van Geert Wilders dat een vertrek van Nederland uit de EU rendabel zou zijn.

,,Hoe kan iemand zoiets zeggen? Niemand kan zoiets zeggen!'', zegt De Grauwe, die verbonden is aan de London School of Economics. ,,Als iemand mij genoeg betaalt, kan ik het omgekeerde bewijzen. Maar dat is een boutade, dat zal ik natuurlijk nooit doen.''

Dat Nederland volgens het rapport van Capital Economics veel gemakkelijker handelsbetrekkingen kan aangaan met andere landen wanneer allerlei EU-regels en verplichtingen wegvallen, is volgens De Grauwe ,,babytalk''. ,,Daar moet je een machtpositie voor hebben, en die heeft Nederland niet als het uit de EU stapt. Nederland is de Verenigde Staten niet. Nederland is 'peanuts'.''

,,En als Nederland uit de EU stapt, dan moet het zich wel houden aan de Europese handelsregels. Kijk maar naar Noorwegen en Zwitserland, die moeten er ook aan voldoen, terwijl ze als niet-EU-landen niet kunnen meebeslissen.''

Met dat laatste is ING-econoom Teunis Brosens het volmondig eens. ,,De eurozone is van levensbelang voor de Nederlandse export. Nederland zou er dus niet aan ontkomen om vrijhandelsverdragen te sluiten om toegang te houden tot de interne markt. Dat komt er dan op neer dat je een kruisje mag zetten onder een verdrag, zonder dat je aan tafel zit om mee te beslissen. Dat lijkt mij eerder achteruitgang dan vooruitgang'', aldus Brosens.

Tegenover het rapport van Capital Economics zet Brosens een rapport van het Centraal Planbureau (CPB) uit 2008. ,,Daaruit blijkt juist dat de Nederlands deelname aan de euro en de EU ons land op langere termijn 15 procent extra welvaart oplevert. Ik ben geneigd om aan het rapport van het CPB meer waarde te hechten.''

Terug naar boven