r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Lesopdracht - Denk even mee met de regering

MEP 2012 - plenaire zaal Tweede Kamer

Er zijn problemen die we in Nederland niet in ons eentje kunnen oplossen. Dan kan het slim zijn om zo'n probleem samen met andere Europese landen aan te pakken. Samen sta je meestal sterker.

Hieronder staan een aantal problemen die in de wereld spelen. Bepaal samen:

 • 1. 
  Welke twee problemen jullie het belangrijkste vinden om samen met andere Europese landen aan te pakken. En natuurlijk ook wat jullie argumenten daarvoor zijn.
 • 2. 
  Welk probleem jullie het minst belangrijk vinden en waarom.
 • 3. 
  Welk ander, door jullie zelf te bedenken probleem, aangepakt moet worden.

Delen

Inhoud

1.

Denk even mee!

Bepaal samen met de leden van je groepje het antwoord op deze vragen en presenteer je argumenten aan de rest van de klas.

2.

Overzicht problemen

Hieronder staan voorbeelden van problemen die zich niet alleen in Nederland voordoen en die misschien samen met andere landen opgelost kunnen worden.

 • a. 
  Snelle groei van het aantal bewoners op onze aarde
 • b. 
  Strijd en oorlog
 • c. 
  Honger en armoede in de wereld
 • d. 
  Opwarming van de aarde
 • e. 
  Internationale criminaliteit
 • f. 
  We dreigen achter te gaan lopen op China, India, Brazilië
 • g. 
  Mensen die naar andere landen vluchten. Bijvoorbeeld omdat ze in hun eigen land niet veilig zijn of honger lijden.
 • h. 
  Dierenleed bij veetransporten en het slachten van dieren
 • i. 
  Slecht bestuurde landen met veel corruptie
 • j. 
  Bosbranden
 • k. 
  Gebrek aan medicijnen en voorbehoedsmiddelen in arme landen
 • l. 
  Overstromingen
 • m. 
  Tegenstelling tussen arm en rijk

3.

Tip

Om te bepalen welke problemen we als eerste moeten aanpakken, kan je het beste bedenken wat de gevolgen zullen zijn als we een bepaald probleem niet oplossen. Je zult dan vaak merken dat het ene probleem het andere probleem veroorzaakt.

Neem bijvoorbeeld het probleem van de opwarming van de aarde. Dat leidt tot uitdroging van de aarde in de vorm van woestijnen waar bijna niets meer kan groeien. Honger en armoede zijn daarvan het gevolg. Alle reden voor mensen om naar vruchtbaardere andere landen te vluchten. Deze andere landen raken zo echter overbevolkt en er kunnen conflicten ontstaan tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Laat de leerlingen per groepje drie woordvoerders aanwijzen die tijdens de presentatie het woord voeren. Een woordvoerder vertelt welke twee problemen het belangrijkst zijn en waarom. De tweede woordvoerder vertelt welk probleem het minst belangrijk is en tot slot vertelt de derde woordvoerder welk nieuw probleem ze nog hebben bedacht.

4.

Stappenplan voor de docent

 • 1. 
  Vertel een kort inleidend verhaal om ze duidelijk te maken dat het ene probleem vaak uit het andere voortvloeit.
 • 2. 
  Verdeel de klas in groepjes en geef de leerlingen het overzicht met de problemen.
 • 3. 
  Laat de leerlingen de volgende vragen beantwoorden:
 • a. 
  Welke twee problemen zijn het belangrijkst en waarom?
 • b. 
  Welk probleem is het minst belangrijk?
 • c. 
  Weet je nog een ander belangrijk probleem te bedenken?
 • 4. 
  Nodig de groepjes een voor een uit om hun lijst met problemen te presenteren voor de klas. Zijn de andere leerlingen het eens met deze keuze?
 • 5. 
  Breng vervolgens een discussie op gang over welk probleem de Nederlandse regering als eerste moet aanpakken.
 • 6. 
  Laat de leerlingen vervolgens stemmen welk groepje het beste advies voor de Nederlandse regering heeft.
 • 7. 
  Sluit de les af met de conclusie dat de meeste problemen erg met elkaar samenhangen en tezamen een heel groot en onze welvaart bedreigend probleem vormen dat Nederland echt niet in zijn eentje kan oplossen. Goed en daadkrachtig samenwerken met andere (Europese) landen is daarom van levensbelang.

5.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven