r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Actuele thema's

De Europese Unie houdt zich bezig met allerlei onderwerpen. Veel van die onderwerpen hebben impact op de Nederlandse samenleving en ons dagelijks leven. Van auteursrecht tot kunstmatige intelligentie en van onze energievoorziening tot democratische waarborgen; veel besluiten worden op Europees niveau genomen. De Europese Unie houdt zich met meer onderwerpen bezig dan mensen zich vaak realiseren.

Op sommige beleidsterreinen is de EU al actief sinds de oprichting van de Europese Gemeenschappen in 1957. Andere onderwerpen zijn pas later een rol gaan spelen. Wat echter vaststaat, is dat de EU altijd in beweging is. Veel van deze actuele ontwikkelingen leiden tot plannen en maatregelen van de EU. Maar hoe komen deze plannen tot stand? Wat zijn op dit moment actuele thema's in de EU die belangrijk zijn voor Nederland? Op dat soort vragen probeert Europa Nu een antwoord te geven.

Hieronder staan een aantal van deze 'actuele thema's' waarvan Europa Nu de achtergronden beschrijft. Bij deze achtergronden biedt de redactie nieuws, besluitvormingsprocessen en in sommige gevallen columns/analyses aan. De redactie baseert de keuzes voor de actuele thema's die in dit overzicht gevolgd worden op de grote onderwerpen waar de Europese Unie aan werkt via het werkprogramma, en op de Nederlandse prioriteiten daarin.

Onder het overzicht actuele thema's is een nieuwsarchief te raadplegen waarin thema's zijn opgenomen die de redactie van Europa Nu in het verleden gevolgd heeft.

Delen

Inhoud

1.

Actuele thema's

naamtypering
Digitale toekomst van de EUEén van de zes beleids­prioriteiten van de Commissie Von der Leyen is 'Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk'. De Europese Unie wil wereldleider worden in de toekomstige digitale samenleving. Nederland steunt deze ambitie.
Europa probeert nepnieuws tegen te gaanToegang tot op feiten gebaseerde en kritisch gecontroleerde informatie is essentieel voor een democratie. Nepnieuws, ofwel opzettelijk misleidende informatie, speelt ook in de Europese Unie een steeds grotere rol. Zo lijkt het erop dat nepnieuws een aantal verkiezingen, binnen en buiten de Europese Unie, heeft beïnvloed. De EU heeft inmiddels een aantal initiatieven genomen die moeten helpen nepnieuws tegen te gaan.
Europese aanpak energiecrisisVanwege de Russische invasie van Oekraïne wil de Europese Unie versneld af van de invoer van Russische fossiele brandstoffen, zonder dat dit in de aankomende winter voor harde economische klappen zorgt. De Europese Commissie heeft hiervoor twee plannen gepresenteerd, 'REPowerEU' en 'Save Gas for a Safe Winter'.
Europese Green DealDe Europese Green Deal is het programma van de Commissie Von der Leyen om klimaatverandering tegen te gaan. Met deze Green Deal moet Europa in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent terugbrengen ten opzichte van 1990 en in 2050 zou Europa het eerste klimaatneutrale continent moeten worden. Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans is hier verantwoordelijk voor.
Europese maatregelen coronacrisisDe uitbraak en de verspreiding van het coronavirus hebben de lidstaten van de Europese Unie gedwongen maatregelen te nemen. De Europese Unie ondersteunt de lidstaten op een aantal manieren. Allereerst gaat het om het onderling coördineren van de aanpak van het virus. Daarnaast is de Europese vaccinstrategie ontworpen om de ontwikkeling, productie en uitrol van coronavaccins te versnellen.
Europese maatregelen in verband met migratieEen gezamenlijk migratiebeleid is al heel lang een politiek heet hangijzer in de Europese politiek. Omdat de interne grenzen van de Unie open zijn willen veel lidstaten goede onderlinge afstemming hoe om te gaan met illegale migranten die aan de buitengrens van Europa staan.
Hervorming Europese KiesakteBij veel burgers leeft het gevoel dat ze geen invloed kunnen uitoefenen op wat er gebeurt in 'Brussel' en dat er sprake is van een kloof tussen de Europese instellingen en de inwoners. Om dit te verbeteren heeft het Europees Parlement een reeks wijzigingen van de Europese Kiesakte voorgesteld om de Europese verkiezingen te versterken en betrokkenheid van de kiezer te vergroten.
Richtlijn toereikende minimumlonen in de Europese UnieDe Europese Commissie wil ervoor zorgen dat werknemers beschermd worden door toereikende minimumlonen, ongeacht waar ze werken in de EU. De Commissie heeft eind oktober 2020 een voorstel gedaan voor een richtlijn die dit regelt.

2.

Archief: thema's uit het verleden

Thema's die de redactie van Europa-Nu.nl in het verleden gevolgd heeft, maar nu niet meer, staan in onderstaand nieuwsarchief. Het nieuwsarchief is raadpleegbaar na openklappen van onderstaande tekst en is per hoofdbeleidsterrein van de Europese Unie gesplitst.

Delen

Terug naar boven