r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

'Dumping drugsafval moet strenger worden bestraft'

dinsdag 28 januari 2014, 11:09

DEN HAAG (PDC) - Het illegaal dumpen van drugsafval in natuurgebieden moet strenger worden bestraft. Daarnaast moeten provinciale fondsen worden opgericht op de kosten van het opruimen van het afval te dekken. Als het aan Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer ligt tenminste. Strengere regelgeving is niet alleen noodzakelijk vanwege de schadelijke impact die het afval heeft op het milieu, maar ook omdat de kosten voor het afvoer van dit afval en verontreinigen van de bodem erg hoog zijn.

Vorig jaar kwam de politie 150 gevallen van illegale dumping tegen. De natuurorganisaties die natuurgebieden beheren draaien zelf op voor de kosten van dumping in de eigen regio. Naast een compensatie van de eigen kosten, hoopt Natuurmonumenten dat er door de verhoogde boetes ook meer geld beschikbaar komt om beter toezicht te houden en afvaldumping op die manier te bestrijden.

Lekkende vaten zijn veelal afkomstig uit drugslaboratoria. Hierbij komen schadelijke stoffen vrij, die alles behalve een gunstige invloed hebben op flora en fauna, maar ook de volksgezondheid komt in het gedrang.

Bron: Metro

Delen

Terug naar boven