r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Experts praten over betere focus voor EU

Met dank overgenomen van Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), gepubliceerd op donderdag 23 januari 2014.

Meer dan 70 vertegenwoordigers van alle EU-lidstaten en -instellingen en experts van denktanks hebben vandaag op instituut Clingendael van gedachten gewisseld over het beginsel van subsidiariteit en de vraag of de focus van de EU moet worden verbeterd. Nederland zwengelde deze discussie vorig jaar juni aan door een lijst op te stellen van onderwerpen waarbij Europa meer of juist minder betrokken moet zijn.

De Nederlandse lijst trok internationaal veel aandacht en sindsdien volgden initiatieven op hetzelfde vlak van andere EU-landen en vanuit de Europese instellingen zelf. Subsidiariteit, de roep om minder onnodige regeldruk en een betere focus van de EU op de zaken die er echt toe doen, ging een rol spelen in het politieke debat in een groeiend aantal Europese lidstaten.

Minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) vindt het een goed signaal dat zoveel EU-landen afgevaardigden naar de conferentie hebben gestuurd. ’Wat begon als een initiatief van dit kabinet proberen we zo breder te trekken, ook omdat we merkten dat we een gevoelige snaar raakten bij veel andere landen’, aldus de minister.

Ook minister Dijsselbloem (Financiën), die het seminar opende omdat minister Timmermans de koning en koningin vergezelde tijdens een bezoek aan Italië, stelt dat er veel steun is voor de Nederlandse plannen. ‘Laat ons doorgaan met de samenwerking om de Europese Unie te verbeteren. Ik hoop dat de uitkomsten van deze conferentie ons zullen helpen dat doel te halen.’

Naar verwachting zullen de Europese ministers van Buitenlandse of Europese Zaken binnenkort praten over subsidiariteit en betere prioriteitsstelling door de EU. Nederland zet in op een verklaring van de Raad over dit onderwerp, die met name gericht zal zijn op de volgende Europese Commissie. Die treedt in november van dit jaar aan.


Delen

Terug naar boven