r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Werkgelegenheid: Commissie wil EURES-netwerk voor werkzoekenden verbeteren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 17 januari 2014.
Werkgelegenheid: Commissie wil EURES-netwerk voor werkzoekenden verbeteren
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 17 januari 2014

Werkgelegenheid: Commissie wil EURES-netwerk voor werkzoekenden verbeteren

Volgens een recent plan van de Europese Commissie moet het aantal vacatures op EURES , het Europees netwerk voor werkzoekenden, omhoog en moet het makkelijker worden om er een passende baan te vinden. Daarnaast moeten werkgevers, vooral kleine en middelgrote ondernemingen, hulp krijgen zodat zij hun vacatures snel en goed kunnen invullen.

Werkzoekenden weten dan waar ze aan toe zijn, mochten zij voor een baan naar het buitenland willen verhuizen. De Raad van Ministers van de EU en het Europees Parlement moeten het plan wel nog goedkeuren. "Het voorstel van de Commissie is een ambitieuze, maar erg praktische stap in de strijd tegen de werkloosheid. Het helpt de onbalans op de arbeidsmarkten weg te werken door vacatures in de hele EU uit te wisselen en vacatures en werkzoekenden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het hervormde EURES zorgt nóg beter voor arbeidsmobiliteit en een echte geïntegreerde EU-arbeidsmarkt", aldus commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, László Andor.

Een aantal verbeteringen moet EURES efficiënter, aanwervingen transparanter en de samenwerking tussen de EU-landen hechter maken:

Op de EURES-portaalsite zullen meer vacatures uit de hele EU verschijnen, ook van commerciële arbeidsbemiddelaars. Werkzoekenden uit heel Europa hebben direct toegang tot al deze vacatures en de deelnemende werkgevers kunnen putten uit een lange reeks cv’s.

Vacatures worden automatisch gematcht met de beschikbare cv's.

Elke werkzoekende en werkgever in de EU krijgt basisinformatie over de EU-arbeidsmarkt en EURES.

Extra ondersteuning voor sollicitanten en werkgevers moet de drempel verlagen om in het buitenland aan de slag te gaan.

De coördinatie en informatie-uitwisseling tussen de lidstaten over tekorten en overschotten op de nationale arbeidsmarkt wordt verbeterd, zodat werken in het buitenland een integrerend deel van hun werkgelegenheidsbeleid wordt.

Deze veranderingen zijn nuttig voor alle werkzoekenden en bedrijven, maar vooral voor het mkb, dat niet altijd de middelen heeft om werknemers in het buitenland aan te werven zonder de kosteloze hulp van EURES.

Achtergrond

Het voorstel voor de EURES-verordening past in een reeks maatregelen die het vrije verkeer van werknemers moeten verbeteren, zoals het voorstel van de Commissie van april 2013 voor een betere toepassing van het recht op vrij verkeer van werknemers ( IP/13/372 , MEMO/13/384 ), dat binnenkort wordt goedgekeurd door de Raad van Ministers van de EU en het Europees Parlement, en de mededeling van november over vrij verkeer van personen ( IP/13/1151 , MEMO/14/9 ).

Ongeveer 7,5 miljoen Europeanen, slechts 3,1% van de totale beroepsbevolking, werken momenteel in een ander EU-land. Elk jaar verhuizen in de EU ongeveer 700.000 mensen voor werk naar een ander EU-land. Procentueel (0,29%) is dat veel minder dan in Australië (1,5% tussen 8 staten) of de VS (2,4% tussen 50 staten).

Uit de Europese vacaturemonitor is gebleken dat ondanks de hoge werkloosheid in Europa in het eerste kwartaal van 2013 nog 2 miljoen vacatures openstonden. Hoewel dit op zich niet ongewoon is, kan een groot deel van deze vacatures niet lokaal worden ingevuld.

Toch is de mobiliteit in de afgelopen jaren fors gestegen. Sinds 2005 is het aantal EU-werknemers dat in een ander lidstaat actief is, opgelopen tot 4,7 miljoen. Ook zijn er steeds meer mensen op zoek naar een baan in een ander EU-land: het aantal werkzoekenden dat zich op het EURES-portal heeft ingeschreven, is toegenomen van 175.000 in 2007 tot liefst 1,1 miljoen in 2013.

EURES, dat werd opgericht in 1993, is een samenwerkingsnetwerk van de Europese Commissie, de diensten voor arbeidsbemiddeling van de EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, en andere partnerorganisaties. Er zijn meer dan 850 EURES-adviseurs die dagelijks in contact staan met werkzoekenden en werkgevers in heel Europa.

Het netwerk is ook actief via het EURES-portal. Dit portal is uniek in de EU en geeft gratis informatie over de levens- en arbeidsomstandigheden in alle deelnemende landen in 25 talen. Het biedt toegang tot meer dan 1,4 miljoen vacatures en 1,1 miljoen cv’s.

Het EURES-netwerk helpt elk jaar 150.000 mensen (50.000 via haar adviseurs en 100.000 via het portal) aan een nieuwe baan.

Voor meer informatie:

Nieuwsartikel op de website van DG Werkgelegenheid

Website van László Andor

Volg László Andor op Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van de Europese Commissie.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven