r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

LIFE heeft verbeterde opzet en uitvoering nodig, aldus EU-controleurs

Met dank overgenomen van Europese Rekenkamer, gepubliceerd op vrijdag 17 januari 2014.

In een vandaag gepubliceerd verslag roept de Europese Rekenkamer (ERK) de Europese Commissie op om de doeltreffendheid van het LIFE-programma te verhogen door een betere verspreiding en replicatie van succesvolle milieuprojecten.

“ De verspreiding en replicatie van LIFE-projecten zijn duidelijk ontoereikend en dat beperkt de mogelijkheid van het programma aanzienlijk om een “katalysator”-effect te hebben op veranderingen op milieugebied, wat toch de overkoepelende doelstelling ervan is,” aldus de heer Jan Kinšt, het ERK-lid dat verantwoordelijk is voor het verslag.

Het EU-milieubeleid is verweven in de voornaamste EU-beleidslijnen voor bestedingen, zoals de structuurfondsen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. LIFE ( het financieringsinstrument voor het milieu ), en in het bijzonder het programmaonderdeel LIFE-Milieu, is een specifiek financieringsinstrument dat moet dienen als platform voor de ontwikkeling en uitwisseling van goede praktijken en om de aanzet te geven tot ontwikkelingen in het EU-milieubeleid en deze te versnellen. De doeltreffendheid ervan staat of valt dan ook met de vraag of de gefinancierde projecten een katalysator zijn voor veranderingen op milieugebied. LIFE wordt rechtstreeks door de Commissie beheerd.

Het meest recente LIFE-programma bestreek de periode 2007-2013 en beschikte over een jaarlijks budget van 239 miljoen euro voor projectfinanciering, minder dan 1,5 % van de geraamde totale EU‑bestedingen op milieugebied. Uit de controle blijkt dat het gebrek aan een mechanisme om de schaarse middelen te richten op vooraf gekozen doelstellingen heeft geleid tot een gebrek aan kritische massa van goede projecten om ontwikkelingen van betekenis in het EU-milieubeleid te kunnen bevorderen. Ook blijkt dat de indicatieve nationale toewijzingen de selectie van de beste projecten in de weg stond, omdat projecten niet alleen op basis van hun verdienste, maar ook van hun lidstaat van herkomst werden geselecteerd.

De EU- controleurs wijzen erop dat de Commissie de selectie van de projecten onvoldoende heeft verantwoord en dat, ofschoon sommige ondersteunde projecten positieve resultaten hebben opgeleverd, het programma zijn fundamentele rol, het verzekeren van een doeltreffende verspreiding en replicatie van de projecten, niet heeft vervuld.


Terug naar boven