r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

EP: geen prijskaartje aan Europees burgerschap

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 16 januari 2014.

Aan het Europese burgerschap hoort geen prijskaartje te hangen, zo stelt het EP in een resolutie die donderdag is aangenomen. EP-leden maken zich zorgen over regelingen in sommige EU-landen - in het bijzonder Malta - waarin het nationaal burgerschap wordt verkocht en iemand van buiten de EU dus ineens EU-burger kan worden.

In de resolutie die is aangenomen met 560 stemmen voor, 22 tegen en 44 onthoudingen, roept het EP de Europese Commissie op te onderzoeken of deze praktijken in overeenstemming zijn met de Europese verdragen en non-discriminatiebeginselen.

Sommige lidstaten hebben regelingen ingevoerd die direct of indirect resulteren in de verkoop van het EU-burgerschap aan mensen van buiten de EU. Dit ondanks dat alle landen geacht worden "zich verantwoordelijk op te stellen waar het gaat om het behouden van de Europese gemeenschappelijke waarden en verworvenheden. Deze zijn van onschatbare waarde en vallen niet in geld uit te drukken", zo stelt de resolutie.

Geen handelswaar

Het EP benadrukt dat de EU tot stand is gekomen op basis van wederzijds vertrouwen en wil dan ook voorkomen dat de rechten die met het Europese burgerschap gepaard gaan, worden beschouwd als "handelswaar". Burgerschap van de EU betekent dat een persoon banden heeft met de EU, een lidstaat of een persoon in die lidstaat, zo stelt de tekst.

Ook wijst de resolutie erop dat de 'burgerschap-voor-investeringen' regelingen alleen toegankelijk zijn voor vermogende personen en dat afgezien van die rijkdom geen enkel ander criterium wordt meegewogen. Dat duidt volgens het EP op discriminatie.

Malta moet regeling aanpassen aan EU waarden

Malta heeft onlangs stappen ondernomen om een regeling in te voeren voor de rechtstreekse verkoop van Maltees staatsburgerschap, waarmee dus ook het Europese burgerschap wordt verworven. Dit terwijl de koper niet eens in de EU hoeft te wonen.

Ook is het onduidelijk of Maltese burgers zullen profiteren van de regeling via bv. extra belastingopbrengsten, omdat de buitenlandse investeerders geen belasting hoven te betalen. "Burgerschap gaat niet alleen over rechten, ook over plichten", aldus de resolutie.

Het EP wil dat Malta de regeling in lijn brengt met Europese waarden. Ook andere landen met soortgelijke regelingen moeten dat doen, vindt het EP.

Procedure: Non-legislative resolution

REF. : 20140110IPR32392


Terug naar boven