r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Uitnodiging pers voor uitleg rapport LIFE programma EU

Met dank overgenomen van Europese Rekenkamer, gepubliceerd op maandag 13 januari 2014.

Het EU-milieubeleid is met de voornaamste EU‑beleidsterreinen verweven. De overgrote meerderheid van de EU-milieufinanciering wordt verstrekt als onderdeel van de voornaamste EU-beleidslijnen voor bestedingen, zoals de structuurfondsen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. LIFE ( het financieringsinstrument voor het milieu ) vormt een bijkomend financieel instrument ter ondersteuning van milieu- en natuurbehoudprojecten in de hele EU. Het wordt rechtstreeks door de Commissie beheerd.

Het lopende LIFE-programma beschikt over een jaarlijks budget van 239 miljoen euro.

De EU-controleurs controleerden de betrokken diensten van de Commissie en vijf lidstaten die behoren tot de grootste begunstigden van LIFE (Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk), en samen 55 % van het LIFE-budget en 15 % van de LIFE-projecten vertegenwoordigen.

De voornaamste conclusies en aanbevelingen van het verslag zullen aan de pers worden gepresenteerd door de heer Jan Kinšt (CZ) , het voor het verslag verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer .

DATUM EN TIJDSTIP VRIJDAG 17 januari 2014 om 10.30 uur

LOCATIE The RESIDENCE PALACE - Internationaal perscentrum

Zaal MAALBEEK

Wetstraat 155, 1040 Brussel - België

EEN PERSMAP met daarin het speciaal verslag en een persbericht zal beschikbaar zijn tijdens de persconferentie. Het speciaal verslag wordt op de website van de Rekenkamer, www.eca.europa.eu , in 23 officiële talen gepubliceerd.

VERTOLKING is beschikbaar in het Frans en het Engels.


Delen

Terug naar boven