r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Copernicusprogramma

Met dank overgenomen van EU monitor.

Het Copernicusprogramma is een Europees systeem van satellieten en meetstations voor het in beeld brengen van de aarde. De manier waarop de gegevens worden verzameld sluit aan bij de zes thematische gebieden die het Copernicusprogramma beslaat: monitoring van het mariene milieu (de zee), de atmosfeer, het land en klimaatverandering, evenals ondersteuning van rampenbeheer en veiligheidsdiensten. Het programma is de opvolger van het Europees programma voor aardobservatie (GMES).

Het doel van het Copernicusprogramma is te zorgen dat er accurate en betrouwbare informatie beschikbaar is over het milieu en veiligheid. Het programma is speciaal afgestemd op de gebruikers en ondersteunt de EU-regelgeving, met name regelgeving die gerelateerd is aan de interne markt, transport, energie, civiele bescherming, samenwerking met de Derde Wereld en ontwikkelingshulp. Het Copernicusprogramma wordt tegelijkertijd met andere relevante EU-regelgeving geïmplementeerd, bijvoorbeeld met het Europese Wereldwijde Satellietnavigatiesysteem (GNSS).

De belangrijkste gebruikers van Copernicusdiensten zijn beleidsmakers en overheden die de informatie nodig hebben om milieuwetgeving en -beleid te ontwikkelen of om belangrijke beslissingen te nemen in geval van een noodsituatie, zoals een natuurramp of een humanitaire crisis. Ook universiteiten en onderzoeksinstituten komen in aanmerking voor subsidies vanuit dit programma.

Meer informatie

Terug naar boven